| Task Force |

Sitting by the table. Group of business people that working on the project in the office

Es creen els Task Force Remediacions

Castellano La direcció ens ha comunicat la creació d’aquests equips “Task Force” destinats a gestionar l’actualització de consentiments comercials Com sabeu, als clients que no

Leer más