Es creen els Task Force Remediacions

La direcció ens ha comunicat la creació d'aquests equips “Task Force” destinats a gestionar l'actualització de consentiments comercials

Com sabeu, als clients que no tinguin signats abans del 8 d’octubre aquests consentiments, se’ls han de treure de les bases de dades comercials.

Es creen amb un horitzó temporal fins a final d’any, termini en què estimen tenir resolta la problemàtica actual.

Característiques dels equips Task Force:

 1. Es destinarà a uns 630 companys i companyes, tots amb la funció d’empleat, afectant a totes les Territorials. En alguns casos ja s’estan destinant a aquesta funció als PAD.
 2. Els afectats rebran una comunicació individual del desplaçament temporal, el qual suposa un canvi de centre de presència.
 3. No ho consideren comissió de servei, simplement un canvi d’adscripció de centre dins del radi de 25 km, per tant, no es compensen ni menjars ni quilometratges.
 4.  Es trauran de les oficines i s’agruparan en algun centre en la mesura del possible.
 5. La tasca a realitzar en exclusiva consistirà a telefonar als clients i gestionar el seu consentiment guiant-los durant el procés de realització del mateix via app o CaixaBankNow. En el cas de no ser possible a través de mitjans telemàtics, els redirigiran a l’oficina tancant una cita amb el seu gestor/a via aplicació els meus clients.
 6. Es prioritzarà clients d’alt valor.
 7. Les persones treballadores afectades se substituiran per un ETT. Ens indiquen que en algunes zones es contractaran directament ETTs per a desenvolupar aquesta funció.
 8. No computaran ni els empleats/des ni els/las ETTs que els substitueixin a l’efecte de reptes i incentius.
 9. Els qui passin a realitzar aquesta funció temporal, percebran els incentius i bonus que haguessin obtingut de romandre en la seva oficina d’origen.
 10. La incorporació serà de manera immediata i gradual (a mesura que vagin tenint seleccionades les persones i contractats els ETTs).

Des de la UGT hem traslladat a la direcció el següent:

 1. No s’ha tingut en consideració a la Representació Legal de la plantilla referent a la creació d’aquests equips. Només se’ns ha informat sense tenir en compte les nostres possibles aportacions.
 2. Queda palesa la falta de mitjans que tenen les oficines, perquè de tenir uns dimensionaments correctes, de ben segur no tindríem ara aquesta necessitat.
 3. Hem sol·licitat la possibilitat que prestin el servei a través de teletreball, però de moment, no ho admeten. Continuarem insistint.
Si tens qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat/da de la UGT.
Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.