The serious studying has begun

Ajuts per a la Formació d’Empleades i Empleats

Des de la UGT CaixaBank et recordem tots els ajuts de formació als quals tens dret.

Idiomes

Fins a un màxim de 1.246,05€ per als anys 2022/2023, i fins a 120€ per a llibres. Els idiomes que inclou són anglès, francès, alemany i les llengües oficials del territori espanyol.

No s’inclouen en aquests ajuts:
Les classes particulars ni els cursos que s’efectuen mitjançant vídeos, multimèdia, suports d’àudio, etc. sense que hi hagi assistència a classe.

Existeix la possibilitat de cursar e-idiomes, però hauran de ser en centres homologats (veure relació, no excloent, en el portal de l’Empleat).

El sol·licitant haurà d’aportar, per cada factura presentada, un certificat d’aprofitament (a través del Portal de l’Empleat) del període que comprengui la mateixa.

Màsters i Postgraus

(Oficials i no oficials a preus privats) s’abonarà el 50% del cost del màster o postgrau amb un import màxim de 3.700€ cada 4 anys en estudis relacionats. (Si passats els 4 anys no s’ha esgotat l’import, el saldo disponible s’acumula al període següent).

Han d’estar relacionats amb les carreres universitàries de Dret, Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials, Direcció d’Empreses, Màrqueting, Informàtica, Enginyeries, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Psicologia i Sociologia, Matemàtiques i Estadística i equivalents relacionades amb l’àmbit laboral de les Caixes d’Estalvis.

És imprescindible l’aportació d’un Certificat d’Aprofitament, que haurà de ser adjuntat a través del Portal de l’Empleat (Sol·licituds -> Gestió de les meves sol·licituds).

Universitats Públiques

Poden sol·licitar-se ajuts per a l’obtenció d’un títol de grau mitjà, superior o doctorat en qualsevol universitat espanyola.
S’abonarà el 90% de la matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
I un màxim de 120€ per assignatura per a la compra de llibres.

Universitats Privades

Poden sol·licitar-se ajuts per a l’obtenció d’un títol de grau mitjà, superior o doctorat en universitats privades adscrites a una universitat espanyola.
S’abonarà el 50% de totes les despeses de matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
I un màxim de 120€ per assignatura per a la compra de llibres.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb el delegat o delegada de la UGT de la teva zona.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!