Workplace of vet doctor

Pòlissa sanitària plantilla procedència Bankia

A partir de l’1 DE GENER DE 2022 es garanteix LA COBERTURA PER A AQUEST COL·LECTIU, SENSE CARÈNCIES NI EXCLUSIONS.

CaixaBank paga el 100% d’aquesta prima i s’encarrega del canvi de companyia a ADESLAS. Rebràs la teva targeta sanitària al teu domicili abans de l’1 de gener de 2022. En cas que es produeixi alguna mena de retard en la recepció, es pot sol·licitar una carta d’accés al servei al telèfon 935668340 o mitjançant comunicació a CaixaAdeslas a l’email gclientes@operaciones-sca.es.

Tractaments en curs

Si hi ha processos o tractaments iniciats i no finalitzats, Adeslas es farà càrrec d’ells (intervencions quirúrgiques programades, màxim 2 mesos, embarassos en curs, part, puerperi i atenció al nounat, proves diagnòstiques prescrites per un facultatiu aliè al quadre mèdic que es realitzaran en centres concertats prèvia autorització de l’asseguradora, malaltia crònica màxim 6 mesos, els processos aguts màxim 3 mesos, para psicoteràpia, fisioteràpia i rehabilitació consultar límits). Processos oncològics en actiu, durant un màxim de 12 mesos.

Per a aquesta mena de processos o tractaments s’estableix un termini de comunicació des de l’1 de setembre fins al 31 de gener del 2022. Les comunicacions posteriors no seran considerades tractaments en curs.

S’han de comunicar a gclientes@operaciones-sca.es en els terminis previstos. Podràs trobar el model de comunicació i el quadre mèdic a la intranet.

  • El termini per a comunicar els tractaments en curs és de dos mesos des de l’entrada en vigor de la cobertura.
  • Si la cobertura de l’empleat comença el 01 de gener 2022, podrà comunicar aquests tractaments fins al 28 de febrer de 2022

Adeslas revisarà tota la documentació i comunicarà per escrit l’acceptació o denegació i les condicions en les quals es durà a terme. S’inclou la cobertura a través de l’igualatori Mèdic Quirúrgic,en aquelles províncies en les quals presta serveis (Alaba, Biscaia, Burgos, Cantàbria i Guipúscoa).

Què passa amb els teus familiars: cònjuge i fills?

Bankia deixarà de pagar la pòlissa de Mapfre. Hi ha tres opcions:

  • Asumir el 100% de la pòlissa de Mapfre. Hauràs de contactar amb Mapfre i no es podrà incloure aquesta quantitat en la retribució flexible.
  • Incloure’ls en la Pòlissa d’Adeslas 5001 per a cònjuge (també s’inclouen les parelles de fet) i fills dependents econòmicament del titular i convivents.
  • Pòlissa Adeslas 27395 Compensa +. Sistema de retribució flexible de l’entitat que resta l’import de la pòlissa del brut de la nòmina amb la generació d’avantatges fiscals
  • Tot el personal en actiu pot contractar aquesta pòlissa, equivalent a la 5001, i que inclou familiars d’empleats actius amb dret a deducció, cònjuge i fills menors de 25 o amb discapacitat reconeguda. Perquè la cobertura sigui efectiva des de l’1 de gener de 2021, s’ha de donar d’alta abans del 19 de desembre del 2021. Perquè no existeixin preexistències, s’ha de donar d’alta abans del 31 de març del 2022, però atès que la pòlissa de Mapfre es dona de baixa el 31 de desembre de 2021, es recomana donar-la d’alta com més aviat millor.

Empleats desvinculats amb l’ERO
El col·lectiu A manté o s’incorpora a la pòlissa d’Adeslas, fins a la fi del Compromís.
El col·lectiu B i C disposa de 3 mesos per a sol·licitar a càrrec seu la inclusió en la pòlissa d’Adeslas 5001 sense carències ni preexistències.
Per a qualsevol dubte contacta amb el teu delegat/a d’UGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!