CAT ESP

Per la Correcta Aplicació de les Ajudes per a la formació de Fills d’Emple@ts

En defensa dels drets i interessos de la plantilla, ens hem dirigit a la Comissió Paritària del conveni col·lectiu a fi que es pronunciï referent a la correcta interpretació d’aquestes ajudes

Nombrosos companys i companyes estan veient denegades la seva sol·licitud d’ajudes per a la formació de fills d’empleats de 21 a 25 anys, malgrat haver acreditat que estan realitzant estudis, igual que denegacions del complement per residència, atesa la interpretació partidista que està realitzant la direcció referent a l’article 57 del Conveni Col·lectiu (que regula aquestes ajudes).

Aquesta forma de conducta de l’Entitat no es correspon amb la literalitat del que s’estableix en el Conveni Col·lectiu, atès que els únics condicionants que estableix per a la percepció de les mateixes són:

Que els fills/es no siguin perceptors de renda superior al salari mínim interprofessional i l’acreditació de cursar estudis, sense que es restringeixi en el seu redactat la naturalesa d’aquests.

Realització d’una formació reglada, que es cursi en plaça diferent de la del domicili habitual de la persona ocupada, pernoctant fora d’ell.

Des de la UGT entenem que aquestes ajudes han de fer-se efectives per l’entitat sense més condicionants que els establerts en el mateix precepte i sense que siguin admissibles interpretacions partidistes.
Comparte!!!
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en telegram
Telegram
Compartir en print
Print

Últimes participacions de la lotería de NADAL 2021

No et quedis sense!