Real estate investments and mortgage concept. House and stack of coins.

Regularització Rendiment en Espècie Hipoteques

Des de la UGT us informem de dues incidències que s'han produït en el càlcul de la retribució en espècie relacionades amb els préstecs en condicions d'empleats.

1.Incidència en l'aplicació de la referència fixa del 0,95% durant els 12 primers mesos de constitució del préstec de compra d'habitatge en condicions d'empleat:

En el càlcul de la retribució en espècie es venia aplicant Eur + 0,50 amb el mínim del 0,95%, quan la referència pels dotze primers mesos és el 0,95% tal com es va negociar amb l’Agència Tributària.

Això afecta únicament als préstecs per compra d’habitatge constituïts a CaixaBank en què algun dels seus 12 primers rebuts s’hagi carregat en els mesos de febrer, març o abril de 2023.

Les persones afectades podran veure un avís al rebut de nòmina en el moment que es regularitzi la situació.

2.Incidència en l'espècie calculada en el mes que es regularitzen els rebuts per canvi de tipus d'interès sobre els préstecs origen Bankia reconvertits a condicions empleat CaixaBank.

Aquesta incidència ha implicat un increment en l’estimació de retribució en espècie. Una vegada finalitzin tots els ENS de reconversió pendents a principis de 2023, es procedirà amb els ajustos de l’espècie corresponent en els contractes afectats.

Les persones afectades podran veure un avís al rebut de nòmina en el moment que es regularitzi la situació. Es preveu que ambdues incidències es regularitzin dins del mateix exercici fiscal, probablement a la nòmina de juny.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat/da de la UGT Caixabank.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!

Nuestros valores

Desde UGT hemos elaborado este decálogo para reivindicar la profesionalidad, la ética, la preparación y la experiencia de toda la plantilla de CaixaBank.