1 de Maig: Apujar Salaris, Abaixar Preus i Repartir Beneficis

EN AQUEST 1r DE MAIG DES DE LA UGT, POSEM EN RELLEU LES CONQUESTES SOCIALS I LABORALS QUE A TRAVÉS DEL DIÀLEG SOCIAL HEM ACONSEGUIT.

Conquestes que suposen guanyar drets i millorar la vida de les persones treballadores i manifestem el nostre compromís per a continuar treballant per a aconseguir més i millors drets.

Volem manifestar, també, la nostra solidaritat internacional i el nostre compromís amb la pau. Per això, denunciem la persistència del conflicte bèl·lic originat per la invasió il·legítima de Rússia sobre Ucraïna al febrer de 2022. Aquesta agressió, que la UGT rebutja categòricament, significa, en primer lloc, un terrible drama humà. Suposa, també, una nova font de tensions geopolítiques a escala global, que ha incidit d’una manera decisiva en l’increment dels preus a conseqüència de les pujades del subministrament energètic, els aliments i les matèries primeres en l’àmbit de la Unió Europea. L’alça de tipus d’interès pel Banc Central Europeu, l’afebliment de la demanda, la desestabilització de la cadena global de subministraments o pujada dels preus de l’habitatge i el lloguer, contribueixen a projectar una incertesa sobre el comportament de l’activitat econòmica i la renda disponible de milions de llars a l’estat espanyol.

L'EXCÉS DE BENEFICIS EMPRESARIALS CAUSA DE L'AUGMENT DE LA INFLACIÓ

Però la crisi de la inflació no sols ha estat propiciada pels efectes exteriors. En una part molt important la pujada dels preus ve determinada per l’excés de beneficis empresarials. Les empreses han repercutit el cost de les pujades dels productes energètics, en el preu final dels béns i serveis, especialment en els productes alimentosos i de primera necessitat, per a mantenir els seus marges de beneficis, generant que els efectes d’aquesta crisi estiguin recaient sobre les majories socials, les treballadores i els treballadors, i afectant de manera greu als segments més vulnerables de la població.

LES PERSONES EN EL CENTRE DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

La resposta pública per a fer front a la pujada dels preus ha estat important, però encara així, està mostrant importants limitacions per fer front a la deterioració de les rendes reals de milions de persones, i per tant és necessari avaluar-les mesures implementades i els efectes reals d’aquestes, per a reforçar-les i dotar-les d’eficàcia, perquè no sempre han teni- do les conseqüències desitjades. Com a exemple, les baixades de l’IVA i el seu efecte gairebé nul sobre la contenció de preus, o les dificultats perquè les polítiques de protecció social més noves arribin de manera eficient als qui més ho necessiten.

LA PUJADA DE LES PENSIONS, L'SMI i LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ

Els acords aconseguits entre el govern i els sindicats UGT i CCOO sobre pensions i salari mínim suposen la protecció de les rendes d’aproximadament 13 milions de persones. S’ha mantingut el poder adquisitiu de més de 10 milions de persones pensionistes amb un increment del 8,5%, unida a la pujada del 8% del SMI per a enguany, que acumula ja una pujada del 47% durant la legislatura, i millorarà la vida d’al voltant de 2 milions de persones treballadores. Situar el Salari Mínim Interprofessional en 15.120 euros anuals, suposa instal·lar-lo en la senda de la Carta Social Europea, és a dir en el 60% del salari mitjà del país. Igualment s’han incrementat les prestacions per desocupació tant contributives com assistencials. Aquest conjunt de mesures ha contribuït de manera decidida a lluitar contra la pobresa i la desigualtat social, i ha reduït la bretxa salarial de gènere.

DESENVOLUPAR I ENFORTIR LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I EL V AENC

Durant, la inflació, encara que es moderi, continuarà sent alta. La subjacent o estructural serà preveu que sigui superior a la general, la qual cosa denota la importància decisiva que està tenint la imputació de costos per part de les empreses, als preus al consum. Per tant, per als sindicats l’aposta pels increments salarials és la reivindicació central en la negociació col·lectiva. Necessitem salaris decents que creixin en paràmetres equivalents a la inflació, garantint el poder de compra. Per a això, la clàusula de garantia salarial és imprescindible.

SALARI O CONFLICTE

La campanya salari o conflicte desenvolupada durant 2022 va donar bons resultats i ha de seguir endavant. En aquells sectors on hi ha organització sindical, cultura negocial, vincle de la classe treballadora al conveni, i es fomenta la participació directa de les treballadores i els treballadors en els processos de negociació i, arribat el cas, de mobilització, els convenis col·lectius han estat millors. Han mantingut el poder adquisitiu i han establert les bases per a continuar avançant en la millora de les condicions laborals, revitalitzant al seu torn el paper de la negociació col·lectiva. Tenim un repte per davant i anem per ell. Si la classe empresarial no s’asseu en les taules de negociació amb propostes realistes, que recuperin el poder de compra dels salaris, s’incrementarà el conflicte i seran els únics responsables.

CONSTRUÏM UN FUTUR AMB PENSIONS GARANTIDES

Els acords de reforma de la Seguretat Social venen a garantir la revaloració de les pensions sobre la base de la inflació mitjana, derogant la reforma del PP que, de facto, limitava els increments de les pensions al 0.25%. D’haver-se mantingut hauria estat letal en 2022 i 2023 per les altes taxes d’inflació. Però les reformes pactades també garanteixen el futur de les pensions a través de l’aportació d’ingressos que reforcen la seva suficiència i sostenibilitat. Abordem el doble repte de l’evolució demogràfica i la incorporació a la jubilació de la generació del baby boom. I ho fem atorgant més protecció i generant més certeses a les persones pensionistes, actuals i futures. Sense perdre res del caràcter contributiu del sistema, reforcem el seu vessant redistributiu, reduint la bretxa de gènere i reforçant legalment el paper de l’Estat com a garant financer del sistema. Aquests acords, juntament amb la reforma laboral, suposen recuperar i millorar els drets que els governs conservadors amb les seves polítiques d’austeritat, van eliminar, tant per a les persones actives com per als qui són pensionistes.

Hem de continuar avançant en drets, llibertats i dignitat perquè les majories socials visquem millor.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.