8M Dia de la Dona Treballadora 2023: Per un Món Digital Inclusiu

Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere.

En la història de la humanitat encara és massa recent el concepte d’igualtat, especialmente pel que fa a la dona en relació a l’home. Només a través de la incorporació de la dona al món laboral i a l’educació de manera plena s’aconsegueix construir una relació entre iguals.

La incorporació de la dona al món laboral remunerat ha suposat una fita determinant en la conquesta de drets i millora de la posició des de la qual hem de dialogar amb respecte homes i dones.

A nivel internacional el día de la mujer nos quiere hacer reflexionar sobre el acceso al fenómeno digital, a las nuevas formas de trabajo, de comunicación y de relaciones sociales que aporta la revolución algorítmica.

Les dones no poden ni han de quedar relegades en aquesta transformació, però tampoc poden veure’s discriminades per aquestes, de manera que la igualtat estigui també present per a les grans companyies que generen algorismes i per a les empreses que els apliquen, com és el cas de CaixaBank. Els algorismes han de tenir una base ètica que contribueixi de manera positiva a la consecució dels Objectius de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible : ODS5 Igualtat i ODS8 Treball digne i creixement econòmic.

L'exigència que els progressos tecnològics respectin els drets de gènere per igual és una bandera de la UGT.

Aquests avanços ens han de portar a un entorn laboral en el qual la tecnologia estigui al servei del benestar de les persones i de les millores socials i no contribueixi a la seva destrucció, sense que cap col·lectiu es vegi discriminat per tal raó. Les dones que es veuen privades del seu dret al treball ja sigui per conflictes bèl·lics, socials o integrismes radicals han de ser visualitzades especialment en aquesta jornada.

Les dones i homes de la UGT, secundem de manera incondicional la seva causa.

A CaixaBank celebrem la recent aprovació de l'adaptació del Pla d'Igualtat de CaixaBank a la legislació espanyola i europea en aquesta matèria.

Però encara queda camí per recórrer, les dones de CaixaBank necessitem igualtat salarial plena. Sent majoritàries en la plantilla les xifres de nomenaments no coincideixen percentualment amb aquesta representativitat, tenim un objectiu del 43% en aquesta matèria i hem de visualitzar-lo com una prioritat.

És encara la dona la que majoritàriament accedeix als permisos per conciliació i hem d’abundar en la corresponsabilitat, per a això seria necessària una ponderació justa d’objectius.És necessària especialment en situacions de reducció de jornada o d’utilització de mesures de conciliació, tant en els centres d’horari laboral de conveni com en els d’horari laboral singular. Hem de sentir-nos orgulloses de comptar amb protocols contra l’assetjament sexual i laboral però han de ser coneguts per tota la plantilla.

Així mateix demanem a la direcció la implementació de millores en els processos laborals que permetin que homes i dones considerem CaixaBank un bon lloc per a treballar, amb l'objectiu que la nostra ocupació ens faci créixer en salut i benestar i no en estrès i pressió.

Des de la UGT et Desitgem un Feliç i Reivindicatiu dia de la Dona a CaixaBank.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.