Atenció! Bonus d’Empleats Origen Bankia

Aquest mes de febrer es procedirà a l’abonament del bonus establert per CaixaBank pels seus empleats.

Com ja coneixeu, en l’ALI signat al juliol, es va establir una garantia pels empleats origen Bankia, que consistia en la reducció progressiva de la seva base de Retribució Variable en l’entitat d’origen, en els mateixos percentatges que s’incrementa el salari fix en adequació progressiva.

Així, enguany, els empleats d’origen Bankia, tenen garantida una RV total del 95% de la base de càlcul del seu V2 al 2022.

En aquells casos en els quals s’hagi produït una pèrdua de funció,  la garantia serà el 95% del 50% de la seva base de RV en aquesta funció.

Per realitzar el càlcul d’aquesta garantia, es tindrà en compte la base que es va percebre el 2022, i se li aplicarà el percentatge de consecució de bonus a CaixaBank.

 

Exemple 1

Una vegada obtinguda la garantia que estableix l’ALI, haurem de sumar el percebut a CaixaBank en tots els conceptes de RV:

  • BONUS (Normalment en el mes de febrer)
  • MITJANA D’INCENTIUS EN LA FUNCIÓ PER A L’ENTITAT (Normalment en el mes de juny)
  • SUMA DEL CONCEPTE “COMPL. PROGR. INTEGR.” De les nòmines de gener del 2022 fins al desembre del 2022

Per comprovar si s’aplica el càlcul de la garantia Bankia, haurem de sumar:

  • Compliment 120%: 4.200 + 3.500 + 360 = 8.060 €. Com la seva garantia Bankia és de 9.120 €, el mes d’octubre s’abonarà la diferència que en el seu cas seria 9.120 – 8.060 = 1.060 €.
  • Complimiento 80%: 2.800 + 3.500 + 450 = 6.750 €. Com la seva garantia Bankia és de 6.080 €, el mes d’octubre NO s’abonarà cap diferència, perquè ha percebut un import superior en tots els conceptes respecte al que seria la seva garantia Bankia.

Exemple 2

Si suposem pel Gestor Negoci aquestes quantitats percebudes:

Per comprovar si s’aplica el càlcul de la garantia Bankia, haurem de sumar:

  • Compliment 120%: 1.200 + 1.800 + 150 = 3.150 €. Com la seva garantia Bankia és de 4.104,00 €, en el mes d’octubre s’abonarà la diferència que en el seu cas seria 4.104 – 3.150=954 €.
  • Compliment 80%: 800 + 1.800 + 200 = 2.800 €. Com la seva garantia Bankia és de 2.736,00 €, en el mes d’octubre NO s’abonarà cap diferència, perquè ha percebut un import superior en tots els conceptes respecte al que seria la seva garantia Bankia.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat/da de la UGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.