El Més Important que Has de Saber Sobre els Beneficiaris del Teu Pla de Pensions d’Ocupació

En el nostre Pla de Pensions d’Ocupació és important saber quin és l’orde de repartiment en cas de defunció sense testament i sense designació de beneficiaris. 

Els drets consolidats del pla de pensions s’assignaran seguint l’ordre establert en cas de successió intestada(*), és a dir:

1º – Descendents: fills, nets, …

2º – Ascendents: pares, avis, …

3º – Cònjuge no separat judicialment.

4º – Parents col·laterals: germans, nebots i altres familiars fins a quart grau.

(*)S’ha de tenir en compte que aquest ordre és l’establert conformement al Codi Civil en Dret Comú.Per a saber l’ordre en què són anomenats els hereus abintestat és necessari diferenciar segons regeixi dret comú o foral.

Això també s’aplica en el cas que els drets consolidats siguin superiors a les prestacions que s’hagin de pagar.

Per exemple:

Empleat mort amb 230.000 € en drets consolidats i una prestació de viduïtat de 160.000 €. L’ordre s’aplicaria als 70.000 € restants.

MOLT IMPORTANT PER AL COL·LECTIU DE PROCEDÈNCIA BANKIA.En les especificacions s'establia que el cònjugue era el primer i ara és el tercer si no han marcat cap designació.

Com realitzo la designació?

Entra a CaixabankNow, fes clic a “Pensar en el Futur”, i una vegada allí premem “Jubilació”. Entra en “Els meus Plans” i selecciona Plan de Pensiones de Empleo de CaixaBank, S.A. -Subpla A.

Una vegada situat en el Pla, en la pestanya inferior de “altres gestions” ⇒“gestió de beneficiaris” ⇒ “nova gestió de beneficiaris”

Si no s’ha realitzat anteriorment, no apareix cap beneficiari.

Una vegada realitzada, apareixen els BENEFICARIS DESIGNATS que es poden canviar quantes vegades es vulgui.

Si tens qualsevol dubte referent a això, no dubtis a contactar amb el teu delegat de la UGT CaixaBank.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.