Putting Belonging in Moving Box

Garanties en el Procés d’Integracions d’Oficines

S'estableixen garanties alhora de mantenir del nivell professional per a aquelles persones que són càrrecs en oficines que s'integraran i als quals han comunicat que no compten amb ells per a mantenir la seva funció en l'oficina resultant de la integració.

Amb caràcter extraordinari, fruit del procés d’integració massiu d’oficines i davant una circumstància tan singular com la que es produeix, la direcció de manera unilateral (no negociada amb la RLT) ha establert  que  no s’aplicarà la conseqüència de la renúncia al càrrec en els casos de sol·licitar vacants d’inferior funció, perquè aquesta persona no hagi d’esperar-se un mes després de la integració per a garantir-se el manteniment del nivell professional i, en el seu cas, del plus funcional, sobre la base del que s’estableix en el protocol d’integració d’oficines.

Atès el caràcter unilateral d’aquesta mesura, recomanem igualment, que en cas de sol·licitar vacants d’inferior funció a què actualment estan exercint, manifestin en la sol·licitud la següent excepció: “Sol·licito que la present vacant en el benentès que l’acceptació de la mateixa suposarà el manteniment del meu actual nivell retributiu i plus funcional que tinc consolidats”.

T’expliquem com afecta amb alguns exemples:

1.- Si sol·licita una vacant oferta d’inferior funció a la de director (sotsdirector, GCII, GCI, empleat inTouch, …) i la hi concedeixen, mantindrà el nivell retributiu (Nivell IV) i plus funcional (92,92 €).

2.-Si no sol·licita res, una vegada arribat el 4 de gener, en haver transcorregut 1 mes des de la data d’integració, si no a accedit a una altra funció, passa a ser emprat amb el nivell retributiu (IV) i el plus funcional que tingui consolidat (92,92 €).

Si pica una vacant oferta d’inferior funció a la de director (sotsdirector, GCII, GCI, empleat inTouch, …) i la hi concedeixen, podria comportar la perduda de nivell retributiu (Nivell IV) i plus funcional en considerar RRLL que està renunciant (implícitament) al càrrec.

  • Si sol·licita una vacant d’empleat i la hi acceptin, mantindrà el nivell retributiu actual i el plus de flexibilitat (en cas de nivell inferior a V), passant a la carrera de GCI i mantenint l’expectativa de canvi de nivell que hagués tingut en cas de continuar en la carrera de GCII en cas que es produeixi quan faltin 4 mesos per al canvi pròxim de nivell o si accedeix a la funció de GCI.
  • Si sol·licita una plaça d’inferior funció (GCI, empleat inTouch, …), mantindrà el nivell retributiu actual i el plus de flexibilitat (en cas de nivell inferior a V), mantenint l’expectativa de canvi de nivell que hagués tingut en cas de continuar en la carrera de GCII en cas que es produeixi quan faltin 4 mesos per al canvi pròxim de nivell o si accedeix a la funció de GCI.

La normativa interna de CaixaBank recull la possibilitat que un empleat pugui renunciar a una funció de càrrec per a la qual va ser nomenat, retrocedint en aquest cas, com a màxim, a la categoria que ostentés en el moment de la designació o la que hagués tingut actualment per antiguitat (promoció per experiència), si pel transcurs del temps li hagués correspost adquirir-la.

Això afecta a direct@rs i Sotsdirect@rs d’oficines retail d’origen CaixaBank, que és on aquesta regulat la conseqüència de la renúncia a aquests càrrecs. Als emple@ts d’origen Bankia, en funció a l’Acord Laboral d’Integració, no se’ls aplica l’anterior. Per tant, la renúncia al càrrec per part d’aquests no implica la pèrdua del nivell que ostenten actualment (sempre que no hagin aconseguit un nivell superior amb posterioritat a 1.9.2021 a conseqüència de la normativa CaixaBank).

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!