La UGT Reclama la Negociació del Teletreball

El model actual, implantat unilateralment per l'empresa, NO atén les necessitats de la plantilla

Aquest model no atén les necessitats de la plantilla ni a les propostes que UGT hem realitzat en matèria de teletreball, ni tan sols dels informes elaborats sobre aquest tema pel seu propi gabinet d’estudis (CaixaBank Research) i es queda molt lluny dels models que apliquen altres bancs

Des de la UGT  ens hem dirigit reiteradament a la Direcció traslladant-li les demandes de la plantilla en matèria de Teletreball:

  • Universalitat: L’accés al teletreball ha de ser possible per a tots els empleats, tant en Xarxa comercial com SSCC, sense exclusions.
  • Mínim del 40% de la jornada: A SSCC, Territorials, DAN i Centres inTouch ha de ser aplicable un mínim del 40% de la jornada en còmput trimestral (2 dies a la setmana / 8 dies al mes / 24 dies al trimestre)
    Un model de mínims i no de màxims. Aquest percentatge hauria de poder incrementar-se, previ acord amb el manager.
  • Flexible: Que pugui ser adaptat a les necessitats professionals i personals de l’empleat al llarg del trimestre, no veient-se perjudicat ni reduït per períodes de vacances o absències.
  • Voluntari: S’ha d’eliminar el caràcter graciable i arbitrari dels manager a l’hora de permetre l’accés per part dels seus equips o en les restriccions que puguin imposar.
  • Amb garanties: Cal establir un model negociat amb la RLT que el doti de garanties i seguretat jurídica.

Ha quedat demostrat durant el període de pandèmia que el teletreball funciona, sense que hagi suposat pèrdua de producció o eficiència, i altres entitats ja l’han implantat amb èxit (BBVA en un 40%). És una eina imprescindible que pot millorar la conciliació entre la vida laboral i personal.

Junts podem aconseguir una empresa més justa i equitativa, AFILIA’T A UGT!

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.