Frustrated female business boss with documents looking at camera, team of diverse colleagues outside

Nova Aixecada de camisa de la Direcció

Fons d'Inversió de deute espanyol i italià, una vegada més ens canvien les regles del joc sense marge de reacció.

L'empresa novament amb el seu canvi de criteri, ens reafirma en la decisió de la UGT d'acudir als tribunals per defensar els nostres drets davant l'arbitrarietat de l'empresa.

Les instruccions que es van donar a la sortida del producte per a la seva venda van ser unes i la compensació per complir-les, de moment, s’ha esfumat.

Primer ens diuen que es pot utilitzar per palanquejar recursos de diferents clients sense perfil de risc, o bé com a diversificador d’inversions. Quan és a punt d’acabar-se la venda d’aquest fons, s’informa que havia d’haver-se venut per a captació de “diners nous”, qüestió que no s’havia esmentat de manera exclusiva.

A més a més, el dimarts dia 31 de gener, ens trobem amb un altre gir de guió: l’exclusió, a l’efecte de còmput per a l’incentiu de Futur 2023 de les quantitats contractades que no siguin diners nous i la no aplicació a les mateixes del potencial multiplicador (que es preveu s’inclogui en les bases de l’incentiu) per a la contractació de “no invertibles” durant el primer trimestre. Les Bases de l’Incentiu Futur 2023 segueixen sense estar publicades.

Per part de la UGT, exigim a la direcció que la totalitat dels imports contractats computin de cara al repte de Futur 2023, d'acord a les pautes avançades pels diferents DANs als empleats i empleades.

No hi ha arguments vàlids pel canvi de criteri, ni que “es perd rendibilitat”, ni “que era per a diners nous”, ni “etcèteres”. No hi ha argumentació perquè la direcció justifiqui l’injustificable. Malament comencem l’any, algú ha pensat que aquests saldos poden ser reposats en qualsevol data?, es poden preguntar a Negoci que, potser amb això, es palanquegen saldos que podrien sortir a entitats que estan pagant el passiu?.

No s’havia dit res referent a aquest “criteri sorpresa”, fins que diversos companys/es han complert ja gran part del Repte Futur d’enguany al mes de gener i això sembla que no es pot consentir. RAS I CURT!

Abans ens canviaven les regles a meitat de partida i des de LA UGT ho hem denunciat. Ara, van més enllà, ho fan quan ja està tot fet i no hi ha marge de reacció. La credibilitat de la direcció queda en dubte. No compten amb els sindicats per participar en les bases dels premis i les imposen de manera unilateral. Què menys que exigir la seva publicació a priori i amb un criteri clar, que no es modifiqui quan ja està fet el treball i no hi hagi marxa enrere.

Continuarem insistint que les regles i els reptes a aconseguir han d’estar escrits abans de començar.

UGT va denunciar aquesta forma d’actuar davant l’Audiència Nacional i la nostra demanda ha estat admesa a tràmit. El pròxim 22 de març tenim la vista.

Ho venim dient fa anys. El Repte CaixaFutur 2016 el vam guanya als tribunals i gairebé 1.000 empleats es van veure beneficiats. Ara tornem a acudir a la via judicial davant l’absència de bases prèvies a la comercialització dels diferents productes.

ABANS de comercialitzar un producte, EXIGIM conèixer el seu impacte en la nostra retribució, conèixer els imports i que les regles de joc estiguin perfectament definides a l'inici.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!