Novetats en la Nòmina d’Empleats Origen Bankia

Aquest mes d'abril, tal com estableix l'Acord Laboral d'Integració, operarà un nou tram en les escales d'adequació progressiva que establia aquest acord.

Revisió Salarial

Les millores que es perceben per sobre de la Garantia Salarial que es portava de Bankia es venen deduint en un o dos conceptes denominats DEDUC. PROGR. INTEGR. i la millora real es percep a través dels conceptes COMPL. PROGR. INTEGR. Des de l’abril el percentatge que es cobra puja al 15%, la qual cosa suposarà un increment del líquid a percebre.

De manera que per cada 100 € que s’estiguin restant per l’adequació progressiva, veurem inclosos 15 € en aquest últim concepte. Per exemple, una nòmina amb unes deduccions de 300 € i 50 € quedaria així:

Els conceptes que tenen el () tenen la consideració de “pensionable” i, per tant, afecten (restant i sumant) a l’import del salari pensionable mensual.

Cal recordar que aquests conceptes, no tenen perquè estar en totes les nòmines, ja que solament afecten els increments salarials s’hagin produït amb motiu de la integració o posteriors a aquesta i que suposin un major salari respecte de la Garantia Salarial de Bankia. Per això, aquells companys que tinguin “Complement d’Homologació” no veuran cap canvi, ni tindran cap pujada en el que perceben.

Estan exempts de l’adequació progressiva els conceptes de meritació anual (plus conveni, plus millora conveni, ajuda formació fills i ajuda guarderia), així com els Plusos d’Horari Laboral Singular, les pagues especials, l’ajuda d’estudis i la compensació per la mobilitat geogràfica establerta en l’Acord Laboral de 7 de juliol de 2021, que seran percebuts íntegrament.

Els successius increments en el porcentaje de la adecuación progresiva vienen fijados en el siguiente calendario:

Si tens dubtes sobre aquest tema, posa’t en contacte amb el teu delegat de la UGT.

Aportacions al Pla de Pensions

A partir del mes d’abril, les aportacions al pla de pensions dels empleats origen Bankia, s’incrementaran fins al 4,5% del salari pensionable. Respecte a aquest punt, cal recordar que, segons es va establir en l’Acord Laboral d’Integració, servirà de referència l’aportació que es va fer al maig de 2021, i que el resultat del nou càlcul no podrà ser inferior en cap casa a aquesta quantitat.

El percentatge de les aportacions al pla, aniran pujant progressivament, fins a aconseguir a l’abril de 2026 un 7,5% del salari pensionable, respectant sempre com a mínim l’aportació de maig de 2021. Els futurs increments venen establerts en el següent calendari:

Pots consultar en la teva nòmina el teu salari pensionable i aportació en la línia resumeixen de la part inferior.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.