Permanència a In Touch: La UGT Exigeix a la Direcció que Rectifiqui

Segons la Direcció, a la plantilla d'In Touch que prové de Connecta amb el teu Expert no se li respecta la permanència en aquest centre.

Segons la direcció de CaixaBank, a aquests companys i companyes no se’ls respecta com a permanència el temps que van estar a Connecta amb el teu Expert i, per tant, per poder sol·licitar la seva sortida del Centre In Touch han de romandre un mínim de 24 mesos.

Per descomptat, aquesta situació està generant un gran malestar en bona part de la plantilla, que veuen com han de romandre uns altres 24 mesos en aquesta mena de centre per sol·licitar la seva sortida voluntària.

La majoria de la plantilla que prové de Connecta amb el teu Expert ja va complir la permanència obligatòria de 36 mesos que tenien en l’anterior servei i, per tant, no se li pot exigir ara que estiguin forçosament uns altres 24 mesos més.

 

A què s'agafa la direcció per exigir-los la nova permanència?

A la plantilla de Connecta se li va enviar un correu en el qual se li va comunicar que a partir de l’1 de setembre de 2021 passaven a formar part d’InTouch, així com els torns i els horaris que tenia aquest centre.

En el mateix correu s’establia que, si després de l’1 de setembre el treballador/a tenia alguna incompatibilitat amb aquest torn, a partir d’aquesta data i durant un termini de trenta dies, podrien sol·licitar el canvi de torn, que procuraria ser atès així com comunicar la renúncia a la prestació de serveis en el centre inTouch, i en aquest cas, se l’assignaria a un centre de treball amb horari general situat en un radi de 25 quilòmetres, tret que la renúncia fos per incorporació voluntària a un altre centre o funció.

També se li va comunicar  que la realització de l’horari singular previst en els centres InTouch comporta la percepció de determinades compensacions previstes en la normativa laboral vigent a CaixaBank. A partir de l’1 de setembre, si realitzaven l’horari laboral singular vinculat al centre InTouch, aquestes compensacions es farien efectives en els termes que recull l’acord laboral d’integració (ALI). No obstant això, en cas de renunciar a l’horari laboral singular, es deixaran de percebre les compensacions associades a aquest.

En cap moment se li comunica a la plantilla de Connecta que han de tenir una nova permanència.

La plantilla que venia exercint les seves funcions a Connecta amb el teu Expert va passar directament a In Touch sense haver demanat cap plaça, només amb la comunicació esmentada en el paràgraf anterior.

En aquesta comunicació s’obvia esmentar l’obligatorietat de romandre 24 mesos en el Centre In Touch, de manera que se sobreentenia que la plantilla que hagués superat la permanència de 36 mesos establerta en l’acord laboral que regulava els centres de Connecta amb el teu Expert, no tindria l’obligatorietat de superar més permanències.

Des de la UGT Exigim a la Direcció que Rectifiqui.

Des de la UGT Caixabank exigim a la direcció que rectifiqui i no apliqui a la plantilla que prové de Connecta una nova permanència.

Aquests companys i companyes ja han complert amb el seu compromís de permanència obligatòria i se’ls ha de respectar les sol·licituds de sortida del centre. Si la direcció no rectifica, ens veurem abocats a prendre mesures judicials perquè prevalgui el dret d’aquests treballadors i treballadores.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.