Segona Finestra d’Adhesions a l’ERO

Fase 3 – Des d’aquest divendres dia 10 i fins al pròxim 17 de desembre a les 15:00h (hora peninsular), s’obre de nou la possibilitat d’adherir-se a la mesura d’extinció indemnitzada de contracte en les següents províncies, on encara existeix excedent de plantilla per resoldre.

Podràs adherir-te sempre que a la data de la signatura de l’Acord (7 de juliol de 2021) estiguessis prestant serveis en una de les províncies indicades i no t’hagis incorporat, o acceptat incorporar-te, a aquestes províncies després d’aquesta data, a conseqüència d’haver atès la teva petició de trasllat, haver-te vist afectat per una mobilitat de 40 km que hagi suposat canvi de província o incorporat a un Centre inTouch.

Si estas interessat, pots consultar en el Portal de l’Empleat les fitxes de simulació de les teves condicions econòmiques estimades, realitzar la sol·licitud d’adhesió a la mesura d’extinció indemnitzada i veure l’estat d’aquesta, una vegada cursada.

La ruta per a accedir a les fitxes de simulació de les condicions econòmiques i a la sol·licitud d’adhesió és la següent, únicament des de Terminal Financer o navegador Internet Explorer:

PeopleNow > El Meu Portal > Portal de l'Empleat > El Meu Portal > Novetats > Pla de Reestructuració (Les meves condicions particulars)

#LaFuerzaDeAvanzarJuntos

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participacions de
la Lotería de NADAL

No et quedis sense!