fake

Veritats Sobre la Discriminació Salarial

5 veritats que la UGT t'explica sobre la discriminació salarial per origen

Atesa la informació esbiaixada que s’està proporcionant per alguna organització respecte de la demanda interposada per diversos sindicats minoritaris en la nostra entitat, la UGT t’expliquem quina és la situació real de la plantilla procedent d’altres entitats:

1. La plantilla que s’incorpora de qualsevol entitat, legalment, té dret a cobrar el mateix que cobrava en l’entitat d’origen (art. 44.5 Estatut dels Treballadors).

Això significa que si no haguéssim negociat un ALI, no s’hauria aconseguit cap millora, com per exemple anar avançant en les millores salarials vigents a CaixaBank o una pujada substancial en el pla de pensions

Tal com ocorria en l’extingida Bankia, les desigualtats encara haurien estat majors i cadascú hauria continuat percebent el seu salari conforme al seu origen, fins al final de la seva vida laboral.

2. En l’extinta “La Caixa”, també hi havia dues escales salarials, abans de 1995 i després de 1995, com a conseqüència de la forta expansió que l’entitat va tenir durant aquests anys per tot el territori. 

La UGT va interposar en el seu moment una demanda per discriminació salarial on el Tribunal Suprem va insistir que és jurisprudència reiterada que es pot conviure en l’entitat amb més d’una escala salarial

La negociació va ser l’única via per a anar pal·liant les desigualtats, i aquest és el camí que la UGT ha anat traçant després de comprovar que en 2004, interposar una demanda en aquest sentit era un brindis al sol.

3. L’ALI de Bankia va ser signat per tots els sindicats presents a CaixaBank i Bankia.

L’ALI de les persones procedents de Bankia es va negociar juntament amb un ERO, en el qual havia compromès el treball real de milers de persones. No era la situació ideal per negociar, perquè la situació era d’un xantatge absolut.

Així i tot, l’ALI signat considerem que va ser el que millor es va poder aconseguir per a la plantilla. “Els qui van signar en el seu moment i ara demanden, van en contra dels seus propis actes”.

4. La UGT continuarem treballant, com sempre hem fet, per a millorar les condicions de tota la plantilla. La via més efectiva per a això és, per experiència, la negociació, a tots els nivells, dins de l’empresa i en el conveni col·lectiu, on la presència i influència de la UGT, com a sindicat majoritari en tots els sectors, és fonamental.

5. Pel que fa a la demanda interposada pels sindicats minoritaris, encara que comprenem la seva postura i a la UGT també ens agradaria que tots estiguéssim percebent exactament el mateix salari (com no pot ser d’una altra manera, això no va de “castes”), entenem que aquest no és el camí per poder canviar les coses, especialment perquè segons els nostres serveis jurídics, aquesta demanda no sembla tenir la viabilitat necessària.

La UGT som un sindicat amb una trajectòria indubtable en totes les entitats d’origen, i també a CaixaBank, composada per companys i companyes de totes les procedències i que treballem juntes pel bé comú.

Continuarem lluitant per a aconseguir pal·liar les desigualtats injustes que es produeixen en CaixaBank, amb fets i realitats.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!