Atenen La nostra Reclamació: S’eleva al 100% la base d’aportació al Pla en cas de Reducció de jornada

Pla de pensions d'ocupació CaixaBank: s'eleva al 100% la base d'aportació en cas de reducció de jornada per cura de fills, cura de familiar fins a 2n grau, hospitalització de fill/a prematur/a, lactància i violència de gènere

Portàvem molt de temps exigint a CaixaBank que les aportacions al pla de pensions no poden veure’s afectades per una reducció de jornada i, per tant, han de regularitzar les teves aportacions al pla de pensions des del mes de juliol.

Així que, a fi d’adaptar la normativa CaixaBank a la legalitat, la UGT i la resta de la RLT hem acordat amb l’empresa, en la reunió de la comissió d’Igualtat de 7 de novembre i amb efectes d’1 de juliol de 2022,  modificar l’article 16 apartat 6 de les Especificacions del Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank:

 Incorporant al col·lectiu de partícips en:

  •  Reducció de jornada per cura de fill/a.
  • Cura de familiar fins a 2n grau.
  • Hospitalització de fill/a prematur/a.
  • Lactància
  • Violència de gènere

 

I indicant que en aquests casos la base d’aportació també s’elevarà al 100%.

Si estàs en una d’aquestes situacions la regularització d’aportacions es realitzarà en un termini màxim de 3 mesos.

CaixaBank així compleix la llei, que es va aprovar el passat 30 de juny (Llei 12/2022). En l’art. 5 estableix que ha de garantir-se el desenvolupament de mesures correctores per evitar la bretxa de gènere com, entre altres, el manteniment de les contribucions, en els supòsits de reducció de jornada i de suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball recollits en els articles 37.6 i 48, apartats 4 a 8, del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Davant qualsevol dubte o aclariment, contacta amb el teu Delegat/da de laUGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.