Bonus i Retribució Variable a CaixaBank

UGT: GARANTIA de la correcta aplicació de la RETRIBUCIÓ VARIABLE A CAIXABANK

En la nòmina que s’abonarà el 25 de febrer està previst el cobrament de la Prima i Retribució Variable a CaixaBank, aquesta última per al personal origen Bankia.

RETRIBUCIÓ VARIABLE ORIGEN BANKIA

Per a 2021, tal com es defineix en l’Acord Laboral d’Integració, es recull els termes en els quals s’adequa aquest concepte salarial pactat de Bankia en la Integració amb CaixaBank. No hi ha canvis i els criteris seran els establerts a Bankia. La V1 pondera un 20% i V2 un 80% (Si la V2 és inferior al 60% aquesta variable computa 0 segons el que s’estableix en els acords laborals de Bankia)

La V1 publicada per l’entitat és de 119.7%

La V2 grau de consecucció del centre de treball depen de cada centre i es coneguda.

La ponderació  serà 119.7*0.2 + V2*0.8= % compliment global

La Target  de referència depen del lloc de la persona treballadora. 

La retribució variable s’ajusta per coeficient de jornada (1 per a jornada completa) i dies d’alta (365 any complet) obtenint-se així el percentatge total  al que s’imputa la target. 

% Complimient total* Target = Total Variable a percebre. 

(En virtut de l’Acord D’Integració NO aplicarà el coeficient de dividend que operava a Bankia)

El personal de SSCC que manté  en 2021 les seves funcions, manté també la prima target fixat en Bankia.

Ja que la V2 no és consultable en l’aplicatiu CaixaBank, la UGT hem sol·licitat a l’empresa que realitzi comunicació personal amb aquesta dada a cada empleat i empleada d’origen Bankia.

EN ANYS SUCCESIUS

Com a garantia d’aquesta retribució variable regulada en acord laboral a la prima target assignada a 01 de setembre de 2021 se li aplicarà un percentatge per a cadascun dels anys següents:

2022: 95%, 2023: 85% ,2024: 75% ,2025: 50%

D’aquesta quantitat es descomptarà la prima Caixa efectivament abonat aquest any, així com la mitjana d’incentius pagats i els increments o plusos pagats en l’exercici de la meritació de la prima.

En cas de canvi de funció es considera el 50% de la prima target a 01 de setembre de 2021(Si aquesta quantitat és superior a la prima target que correspongui en CaixaBank).

Atesos els problemes que han tingut els centres d’empreses Bankia, aquest any d’integració, hem fet proposta perquè es revisi la V2, corregint els objectius. L’empresa ha acceptat modificar dos dels paràmetres: actiu i comissions situant-se en el -0.9 i 2.04 respectivament. Això millora a 317 persones i 41 centres. Aquests departaments és de justícia que vegin recompensat el seu esforç ja que part de la seva producció es va derivar a centres CaixaBank en el primer semestre del 2021.

La UGT luita pels interessos de TOTA la plantilla de CaixBank

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.