Campanya de la Renda 2022

Quins terminis tenim per a presentar la nostra declaració de la Renda de 2022?

Ja ha començat la campanya de la renda de 2022 que es prolongarà entre l’1 i el 30 de juny de manera ordinària, però prèviament, des del passat 11 d’abril ja es poden presentar les primeres declaracions de l’IRPF i de Patrimoni a través d’Internet.

També, des del pròxim 5 de maig i fins al 30 de juny la declaració de l’IRPF es podrà presentar també per telèfon, i entre l’1 i el 30 de juny, coincidint amb el període ordinari de la campanya, els contribuents podran presentar la seva declaració en les oficines de l’Agència Tributària.

Per tant, el termini per a la presentació de la Declaració de Renda de 2022, serà el comprès entre l’11 d’abril i el 30 de juny de 2023, tots dos inclosos. Si es domicilia el pagament, el termini finalitza el 27 de juny de 2023 (el càrrec en compte es durà a terme el 30 de juny). Si es fracciona el pagament i es domicilia el segon termini, el càrrec es realitzarà el 7 de novembre de 2023. 

Amb caràcter general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF quan els seus rendiments del treball superen els 22.000 euros. Ara bé, quan compten amb dos o més pagadors -seria el cas d’un ocupador i del SEPE-, aquest límit es redueix a 14.000 euros si l’import percebut pel segon i restants pagadors supera els 1.500 euros.

Com obtinc les meves dades fiscals i com puc presentar la meva declaració?

Accedeix a tota la informació i gestions per a emplenar i presentar la teva declaració de Renda corresponent a l’exercici 2022.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/Renta.html

Elements a tenir en compte com empleats de CaixaBank a l'hora de fer la Declaració

Si has contractat algun servei de la Plataforma Compensa +, apareixerà en les teves  dades fiscals tota la informació, sense que hagis de fer res més.

Important: Si t’apliques en la Renda la desgravació fiscal per despeses de guarderia prevista en la Llei 35/2006, de fins a 1000€ anuals, estaran subjectes a tributació almenys aquests 1.000€, del que contracti l’empleat o empleada en el Pla de Retribució Flexible.

Recorda que no tenen consideració de retribució en espècie l’assegurança de salut que ens abona l’empresa, sempre que el seu cost no superi els 500 euros anuals.

De superar-se aquesta quantitat, l’excés tributarà com a retribució en espècie integrant-se en les rendes salarials de l’empleat.

Tant les contribucions efectuades per CaixaBank (el Promotor) al Pla de Pensions d’Ocupació com les realitzades per un empelat/da el seu Pla de Pensions Individual, apareixen per defecte en l’esborrany.

En el cas de les contribucions del Promotor, el seu efecte fiscal és neutre.

Important: si sumant les aportacions del promotor, la imputació de la pòlissa de riscos, i les aportacions a plans de pensions individuals (si n’hi hagués), superes el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, tindràs la possibilitat, si se sol·licita en la declaració, de poder reduir l’excés en els cinc exercicis següents.

Els préstecs bonificats (préstecs d’empleats), generen salari en espècie i ingressos a compte. Aquest salari en espècie consisteix en una major imputació d’interessos augmentant la base de la deducció. Així, per determinar els interessos per capitals aliens invertits en l’adquisició d’habitatge, haurem de sumar la valoració del salari en espècie als interessos realment pagats pel préstec, al que li sumarem l’amortització de capital efectuada, així com totes les despeses que es derivin d’aquest finançament. 

Si existeix més d’un titular de l’habitatge i es realitzin declaracions de la Renda separades, la retribució en espècie se la imputa l’empleat/da que la percep així com la deducció, i per al cas de guanys, s’imputa a cadascun dels titulars de l’habitatge el 50%.

Les primes d’assegurances de vida o d’incendis vinculades al finançament aliè de l’habitatge habitual són també deduïbles en considerar-se una despesa derivada d’aquest finançament.

Els empleats de recent contractació que estant inscrits com a aturats en l’oficina d’ocupació, van acceptar el lloc de treball a CaixaBank en un municipi diferent al de la seva residència habitual, si aquesta acceptació va exigir el trasllat de la seva residència a un altre municipi podran incrementar en 2.000 € anuals les despeses deduïbles en el període impositiu en què es produeixi el canvi de residència i en el següent.

Les quotes satisfetes a la UGT són despeses deduïbles dels rendiments del treball. Aquest import no està incorporat en l’esborrany, per la qual cosa cal afegir-lo manualment.

Per a més informació referent a Deduccions com la de Maternitat, Família Nombrosa, Familiars amb Discapacitat, etc… fes clic en la següent imatge:

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.