Canvis a CaixaBank a partir de l’1 de Gener: La UGT Exigeix Garanties

Davant els profunds canvis que s'acosten en l'àmbit de les Microempreses, Digital Imagin i les carteres dels Gestors Premier i Sènior, des de la UGT exigim que s'estableixin garanties per a la plantilla.

Avui, per fi, l’empresa ens ha informat dels canvis que de manera unilateral aplicarà a partir de l’1 de gener, i que afecten gran part de la plantilla.

Canvis en l'àmbit de Microempreses

Les Store Mic estan subjectes a la classificació d’oficines  i es troben dins de l’àmbit de l’Acord Store, i per tant amb gestors i empleats en HLS. Les oficines que ja estan com Store Negocis i que es convertiran en Store Mic, tant els càrrecs, com els gestors i els empleats d’aquests centres, es queden en el seu centre actual.

De cara a mantenir en uns certs casos la proximitat al client, pot donar-se el cas que troben Gestors Mic que estiguin en centres a més a 25 km del centre Store Mic, en aquest cas la idea és que passaran a estar adscrits a la Store Mic però mantenint el seu actual centre com a centre de presència. D’aquesta manera es manté en carrera i no es veu afectat per desplaçaments o per mobilitat geogràfica. D’estar en un centre amb horari general, convocaran la posició en HLS amb centre d’adscripció la Store Mic i centre de presència el centro en el que està actualment.

La intenció de l’empresa és concentrar a tots els gestors de la xarxa d’oficines (retail) a les Store Mic, passant a dependre del Director Comercial d’Empreses.

Els gestors dels centres d’empresa no es veuran afectats, es queden on i com estan.

 

Amb aquests canvis, quedaran un total de 77 Store Negocis i s’afegiran 65 centres Store Mic (d’aquestes, 24 provenen de reconversions de Store Negocis a Store Mic).

Són 590 Gestors Mic els afectats per aquest canvi que durà a terme l’empresa, dels quals el 80% estan ja adscrits a Horari Laboral Singular, i el 20% de les places restants tenen intenció de convocar-les ja que passaran a Horari Laboral Singular.

Des de la UGT exigim a la direcció la continuïtat en la funció pels 590 gestors actuals, i la possibilitat de mantenir-se en horari general pels gestors que no estiguin adscrits actualment a horari singular.

També ens informen que s’està analitzant la possibilitat de generar un centre de suport en horari general per a ajudar a gestionar la càrrega operativa d’aquestes Store Mic. No obstant això, encara desconeixen de quants empleats de suport serà el dimensionament ni quan s’implementarà (suposadament al llarg del primer trimestre de 2023) i si ho faran en hubs específics o en les pròpies Store Mic.

Tot això malgrat que la implementació del model està prevista a partir de gener.

Una mostra més de la improvisació i de les presses en la presa de desiciones que no sols afecta a negocis sinó també a les persones.

 

Traspàs de Clients a Digital Imagin

Es crea una nova unitat de negoci anomenada Digital Imagin a la qual es traspassaran 2.8 milions de clients amb un compte Imagin a la nova unitat de negoci.

Part de les persones que passin a gestionar aquests clients estaran en un Hub operatiu (40 persones) i la resta en un Hub comercial (75 persones que realitzaran venda reactiva i proactiva sobre la base de models de prospecció). 

Davant l’elevat volum de clients que hauran de gestionar-se, ens sembla del tot insuficients el nombre de places que es convocaran.

Les places que es convoquin està previst que siguin en horari general.

Malgrat la immediatesa en la pròxima convocatòria de les vacants d’aquestes places, no sabem les condicions en els quals estarà la plantilla, perquè no ens han facilitat informació sobre on se situaran els centres, el dimensionament d’aquests, afectació en prima,…..

Exigim l’obertura d’una negociació que doti de seguretat i garanties així com d’una carrera professional a aquests centres.

Reassignació de Carteres

Es realitzarà un fort ajust en les carteres de negoci i premier, a més de la general que es realitza cada any, que comportarà la sortida de les funcions de gestors de negoci i de gestors de banca premier.

Es reassignaran clients de cartera dels gestors premier a carteres de gestors sènior. Hi ha clients que per edat són sènior però estan en l’àmbit de premier, i que no tenen perfil d’inversions assessorades, pel que els treuen de premier i els passen a les carteres sènior.

Si bé suposa més de 450 posicions de gestor sènior que s’aniran convocant, tindrà la seva afectació negativa en el nombre de posicions de gestors premier actuals.

El desenvolupament de la figura dels gestors sènior no pot utilitzar-se d’argument per a reduir figures de GCII.

Des de la UGT exigim que s’apliquin les garanties establertes a aquest efecte per a aquells gestors que surten de la carrera per decisió de l’entitat i vigilarem que aquesta reassignació de carteres no vagi en perjudici de les carreres professionals dels actuals gestors.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.