Els clients també sumen

Des de la UGT denunciem la manca d'aplicació de les garanties reconegudes a les oficines S1 i S2.

Els clients també sumen. No s’està tenint en compte l’increment de clients post-inTouch de les oficines com a resultat de la vinculació d’una oficina finestreta.

S’estan duent a terme vinculacions d’oficines finestreta a oficines S1 i S2. No s’està considerant l’agregat de clients post-inTouch resultant a l’efecte de procedir al canvi de tipologia o classificació de les matrius.

Davant la negativa de la direcció a aplicar els criteris acordats per a aquestes oficines, ens hem vist obligats a presentar la corresponent denúncia de conflicte col·lectiu.

La Nostra Demanda:

  • Aquelles oficines S1 a les quals s’assigni una oficina finestreta i que això els suposi sobrepassar en global els 1.300 clients post-inTouch, haurien de passar a ser oficines S2. Aplicant-se-li el nivell retributiu i els complements salarials corresponents.
  • Aquelles oficines S1 i S2 a les quals s’assigni una oficina finestreta i que això els suposi sobrepassar en global els 1.800 clients post-inTouch, haurien de passar a ser oficines classificades (F1). Aplicant-se-li el nivell retributiu i els complements salarials corresponents.

Consolidació:

A l’acord laboral de 7 de juliol de 2021 es regula el següent:

Les persones que desenvolupin la funció de direcció en les oficines S1 o S2, en cas que en el futur passin a exercir el càrrec de direcció d’una oficina classificada, no els serà aplicable el període transitori de “nomenament en funcions”, habitualment de 6 mesos.

Per tant, aquesta garantia implica que :

Si ets director/a d’una d’aquestes oficines, ostentes un nivell inferior al IV, i fruit d’aquesta vinculació de l’oficina finestreta l’oficina supera el llindar de 1.800 clients, hauries de consolidar de manera directa el nivell IV i plus funcional.

Si necessites més informació, contacta amb el teu delegat de la UGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.