ERO 2021: Principals Aspectes de la 5a Comissió de Seguiment

Dilluns passat, es va celebrar  la 5a Comissió de Seguiment de l’Acord de l’ERO 2021, deixant pràcticament tancat l’ERO. A continuació et resumim els principals aspectes que es van tractar en la Comissió

L'empresa accedeix a la petició de considerar els ascensos que s'haguessin produït a Bankia entre el 01/09/2021 i 31/12/2021, dins de la garantia salarial

En la comissió de seguiment de l’ERO i l’acord d’integració de Bankia, l’empresa ha informat que va considerar dins de la garantia salarial, aquells ascensos que s’haguessin produït a Bankia amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’ALI (01/09/2021) i abans del 31/12/2021, excloent així aquests imports de l’adequació progressiva. La regularització es realitzarà abans de la nòmina d’octubre d’enguany.

Encara que des de la UGT valorem positivament aquest moviment, hem sol·licitat a l’empresa que inclogui també els ascensos que s’haguessin produït entre el 01/01/2022 i 31/08/2022, evitant així qualsevol perjudici provocat per la integració.

Igualment, hem sol·licitat que aquells empleats que a conseqüència de l’aplicació del PDP hagin vist incrementat 2 nivells retributius, tots dos es tinguin en compte per a la garantia salarial.

Salidas pendientes del ERE

L’empresa, ens ha informat que amb les sortides previstes per al 30/06 ja només faltarien per sortir 96 persones, que sortiran en l’última finestra del pròxim 31/12/2022. Com a resultat de les renúncies hi haurà 9 repesques que es comunicaran als interessats pròximament.

Novació de préstecs d'empleats

Els empleats que hagin sol·licitat la novació dels seus préstecs de condicions CaixaBank i que tinguessin un venciment superior als 70 anys (en alguns casos arribava fins als 80 anys), podran novar les seves condicions, amb un tipus d’interès d’euribor + 0,75 per al tram de temps que excedeixi dels 70 anys.

L’empresa ens informa de l’obligatorietat de novació dels préstecs del Tram 2 d’habitatge d’euribor + 0,30 a euribor + 0,65, amb intervenció notarial, si se sol·licita la novació del préstec d’habitatge habitual que es gaudia a Bankia a condicions CaixaBank.

Els préstecs que en el seu moment es van sol·licitar per a la compra de locals comercials, no quedaran com a préstecs de tipus B, i mantindran les condicions d’empleat

A petició de la UGT, l’empresa està oberta al fet que li remetem els casos dels préstecs d’habitatge, que no hagin estat reconeguts per CaixaBank com a préstecs d’empleats, malgrat estar vinculats a l’habitatge habitual, sempre que la finalitat del préstec no hagi estat el refinançament de deute o el motiu hagi estat diferent a l’adquisició d’habitatge.

Oficines, classificació i finestretes

S’equipararà als segons responsables d’oficina als directors i subdirectors per a la consolidació de nivell, una vegada es classifiquin les oficines procedents de Bankia i que actualment mantinguin classificació tipus “S”

Des de la UGT se sol·licita que els empleats que actualment es trobin en finestretes en l’àmbit rural, computin amb caràcter general per la ràtio de sotsdirectors en oficines d’àmbit rural. Així mateix, entenem que pels empleats destinats en finestretes més enllà de 25 Km. de l’oficina matriu o que cobreixin diverses finestretes, es regulin de manera específica, amb compensacions més enllà del quilometratge.

GC Adjunt

Des de la UGT, hem requerit a l’empresa que per als llocs de GC adjunt, destinats a cobrir llocs de GC de manera temporal per absències de llarga durada d’aquests llocs, es mantinguin en les compensacions actuals i incloent carrera professional de GC.

Qualsevol dubte o aclariment, contacta amb el teu delegat de la UGT .

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.