Hem Aconseguit la Pujada Salarial

HO HEM ACONSEGUIT: Pujada salarial del 4,25% sobre el salari de conveni col·lectiu, incloses totes les pagues.

La UGT va demanar una negociació urgent a la patronal per a revisar el conveni col·lectiu davant la situació extraordinària que estem sofrint. Després de diverses reunions de l’observatori on hem demostrat l’impacte que s’ha produït per la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu, així com les concentracions que han tingut lloc tant a nivell sectorial com nacional, HO HEM ACONSEGUIT.

-Pujada salarial del 4,25% sobre el salari de conveni col·lectiu, incloses totes les pagues.

Aquesta pujada figurarà en la vostra nòmina com un complement fix que reuneix les següents característiques:

  • Revaloritzable a futur amb el mateix percentatge que es pacti per al salari en els pròxims convenis col·lectius.
  • Amb clàusula de garantia salarial, ho cobrarà íntegrament tots els treballadors i treballadores.
  • Es tindrà en compte en el càlcul de l’endeutament a l’hora de sol·licitar préstecs.
  • S’abonarà tots els anys en el primer trimestre.

Per tant, enguany les nostres nòmines s’incrementaran amb l’1% ja pactat en el conveni col·lectiu en vigor més el 4,25% acordat, UN INCREMENT TOTAL D’UN 5,25%.

Ara toca moure fitxa a la direcció de CaixaBank.

Des de la UGT exigim una reunió de la Comissió de Seguiment de l’acord d’aplicació del conveni de 29-12-2020, perquè aquest assoliment aconseguit fruit de la negociació en taula de conveni quedi referenciat a la realitat de la nostra empresa.

Cal adaptar l’increment aconseguit, a través d’aquest nou complement del 4,25%, als salaris base reals que tenim millorats a CaixaBank respecte del conveni, així com a la resta de plusos i complements revisables.

També cal actualitzar a la realitat que vivim el conjunt de conceptes extrasalarials que des de la UGT portem temps reclamant a la direcció com l’import de compensació dels menjars (ancorat en els 11€, totalment desfasat) o l’import de compensació per quilòmetres.

Necessitem solucions pels Préstecs d'Empleats.

Però la batalla per a recuperar el nostre poder adquisitiu no s’acaba aquí. La pujada dels tipus d’interès incideix negativament i cal abordar mesures que mitiguin el seu impacte i que UGT hem reclamat a la direcció de CaixaBank (veure circular →https://ugtcaixabank.org/actualitzacio-tipus-dinteres-per-a-empleats-la-ugt-proposa-solucions/. )

  • Préstecs a tipus fix, aplicant condicions de client preferent.
  • Possibilitat de novació a tipus fix de préstecs d’empleat que han estat passats a tipus client.
  • Possibilitat de novació a tipus fix de segones hipoteques constituïdes a tipus client (sent la primera hipoteca préstec d’habitatge A o B).
  • Ampliacions de termini.
  • Obrir la possibilitat d’introduir períodes de carències en els préstecs vigents.

Altres entitats del sector ja han actuat implementant mesures per a la seva plantilla com les que estem sol·licitant (l’última del Santander, que ofereix un tipus fix del 1,5% als seus empleats). El lideratge en resultats comercials de la nostra entitat ha d’acompanyar-se del lideratge en l’adopció de mesures que cuidin i vetllin per la plantilla, i si a més volem complir amb un dels reptes del pla estratègic 2022-2024: “convertir-nos en el grup financer preferit per a treballar”. I ara com ara, estem molt lluny de complir-ho.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.