Ja No Hauràs de Presentar el Comunicat de Baixa a l’Empresa

Des de l'1 d'abril desapareix per a la persona treballadora l'obligació de presentar a l'empresa el comunicat de baixa

Aquesta és la principal novetat del RD 1060/2022 de 27 de desembre i publicat en el BOE el passat dia 5 de gener. Aquest RD modifica l’RD 625/2014 de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada. T’ho expliquem a continuació:

  • Entrada en Vigor: 1 d’abril de 2023 i s’aplicarà als processos que a aquesta data es trobin en curs si no han superat els 365 dies de durada
  • Els comunicats de baixa i de confirmació de baixa s’emetran en funció del període de durada que estimi el metge que els emet:

El facultatiu emet el comunicat de baixa i el comunicat d’alta en el mateix document. En ell s’indica la data de baixa i alta, que poden ser fins i tot el mateix dia.

La persona treballadora podrà sol·licitar un reconeixement mèdic el dia que s’hagi fixat la seva alta, i el metge podrà emetre un comunicat de confirmació de baixa si considera que el pacient no ha recuperat la seva capacitat laboral.

 

El facultatiu emet el comunicat de baixa, indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no podrà excedir en més de 7 dies naturals a la data de baixa.

Després de la revisió s’emetrà comunicat d’alta si procedís o el comunicat de confirmació de baixa.

Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius no podran emetre’s amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.

El metge emet el comunicat de baixa indicant la data de la revisió mèdica prevista, que no excedirà en més de 7 dies naturals a la data de baixa.

El facultatiu expedirà un comunicat d’alta o de confirmació de baixa.

Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius no podran emetre’s amb una diferència de més de 28 dies naturals entre si.

El metge emet el comunicat de baixa indicant la data de revisió mèdica prevista que no excedirà en més de 14 dies naturals a la data de baixa.

S’emet llavors el comunicat d’alta o de confirmació de la baixa.

Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els següents no podran emetre’s amb una diferència de més de 35 dies naturals entre si.

En qualsevol d’aquests processos, el metge del Sistema Públic de Salut, l’empresa col·laboradora o mútua podrà fixar la corresponent revisió mèdica en un període inferior a l’indicat en cada cas.

Serà la Seguretat Social qui comuniqui a l'empresa tant el primer comunicat de baixa com els successius de confirmació o el comunicat d'alta. Ho farà de manera telemàtica, de manera immediata o, en tot cas, el primer dia hàbil següent al de l'expedició del comunicat.

  • Les Mútues ja no tindran tant de control sobre les baixes mèdiques: La norma elimina la possibilitat que les mútues eludeixin la negativa dels metges de capçalera a donar l’alta i, així i tot, la puguin sol·licitar a l’INSS. En concret, la nova llei només permet que, a partir d’ara, les mútues sol·licitin l’emissió d’un comunicat de l’alta “quan, excepcionalment, la Inspecció Mèdica del servei públic de salut no respongui”. Així, si aquesta Inspecció desestima la sol·licitud d’alta feta per la mútua, aquesta ja no podrà dirigir-se a l’INSS per a demanar-la igualment.

    Per tant, ja no podran donar-se casos com: la mútua m’ha donat d’alta malgrat la negativa del meu metge.

  • Què he de fer quan la mútua no reconeix el teu accident de treball? T’adjuntem un document en el qual s’indica pas per pas el que has de fer.

Què he de Fer Quan La Mútua no Reconeix el Teu Accident Laboral?

Si tienes cualquier duda contacta con el/la delegad@ de UGT de tu zona.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!