La Direcció rectifica davant la demanda de la UGT per a les S1 i S2

La Direcció rectifica davant la demanda de la UGT per a les S1 i S2 i accedeix a aplicar els criteris pactats que possibiliten pujar de categoria a aquestes oficines.

La UGT vam interposar demanda de conflicte col·lectiu a l’observar que no s’estava tenint en compte l’agregat de clients de les oficines S1 i S2, a les quals s’havia vinculat una oficina Finestreta. Per tant, a l’hora de classificar aquestes oficines, no tenir en compte aquesta dada, podia suposar no pujar de categoria, ni de nivell els seus carrecs.

La Direcció rectifica davant la demanda d'UGT per a les S1 i S2 i procedirà, tal i com li demanàvem, de la seguent forma:

  • Aquelles oficines S1 a les quals s’assigni una oficina Finestreta, la qual cosa els suposi sobrepassar en global els 1.300 clients post-inTouch, han de passar a ser oficines S2. Aplicant el nivell retributiu i els complements salarials corresponents.
  • Aquelles oficines S1 i S2 a les quals s’assigni una oficina Finestreta, la qual cosa els suposi sobrepassar en global els 1.800 clients post-inTouch, han de passar a ser oficines classificades (F1). Aplicant el nivell retributiu i els complements salarials corresponents.

De moment, ja se'n beneficiaran 32 oficines

De moment, ja se’n beneficiaran 32 oficines ( 24 amb efectes 1 de febrer i 8 amb efectes 15 de febrer) . Així ha rectificat el comitè de direcció aprovant el canvi de categoria d’aquestes oficines amb el consegüent augment de nivell dels seus càrrecs.

Des d’UGT continuarem vetllant, en defensa dels drets i interessos de la plantilla, pel compliment dels acords negociats.

La UGT Interposem Demanda de Conflicte Col·lectiu per a les S1 i S2

Si vols saber-ne més

Fes una ullada a la nostra circular "La UGT interposem demanda de Conflicte Col·lectiu per a les S1 i S2"
Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.