La UGT Denunciem davant la Inspecció de Treball incompliments en matèria preventiva

PVD, funció mirall, visites fora de l'oficina, ... La UGT denunciem davant la Inspecció de Treball l'incompliment, per part de la direcció, de les condicions preventives establertes legalment per als qui som usuaris de pantalles de visualització de dades, així com la deficient avaluació de riscos dels diferents llocs.

PVD

L’any 2017, coincidint amb el desplegament dels centres Store, les  empleades i empleats de CaixaBank vam ser reconeguts com a usuaris de Pantalles de Visualització de Dades (PVD).

La UGT venim denunciant des de fa temps en el Comitè de Salut totes les irregularitats detectades en matèria de salut laboral pels nostres delegats de prevenció. No obstant això, la direcció va dilatant interminablement la identificació de problemes sense donar cap solució efectiva més enllà de bones intencions que mai es materialitzen. Lluny de prevenir i identificar els riscos objectivament, l’empresa continua incomplint en les oficines Store les condicions mínimes de treball regulades en el RD 488 per a usuaris de pantalles.

Els protocols de treball existents en els centres stores obliguen a treballar en els llocs de benvinguda i oportunitat amb condicions ergonòmiques inexistents i lluminositat  deficient, tant quantitativa com qualitativament, que crea reflexos i enlluernaments. I per acabar-ho d’adobar, s’estan renovant les antigues tauletes per portàtils amb pantalles que continuen provocant els mateixos problemes de reflexos. Havien d’estar d’oferta a WIWAI.

Potser no consulta el departament de compres amb el servei de prevenció? Perquè hauria, sobretot en l’adquisició d’aquells mitjans de treball que es posen a la disposició de la plantilla.

Et recordem que...

No estàs obligat a realitzar cap gestió amb portàtil si no existeix espai disponible en un despatx d'atenció personalitzada que compleixi les disposicions mínimes, amb cadira ergonòmica, taula de treball amb teclat i pantalla reglamentaris, i llum antirreflexant. El dimensionament dels espais de treball és responsabilitat de l'empresa no dels treballadors. Si no existeix espai suficient en la teva oficina per a atendre els clients, notifica-ho al teu delegat de la UGT.

Empleats Mirall

Malgrat el reconeixement com a usuaris PVD, en els centres inTouch no s’estableix cap pauta reglada referent a descansos, excepte l’estipulada per a l’esmorzar, quan es tracta de llocs amb una alta càrrega mental afegida a una necessitat elevada de concentració i utilització constant de pantalles (ús de dues pantalles permanents).

Overworked businessman sitting at laptop overloaded with work multiple tasks in modern office

Tampoc s’ha fet una avaluació específica dels riscos d’aquests llocs. La funció d’empleat mirall no apareix en cap protocol específic de treball, sinó que és verbal, la qual cosa possibilita que durant amplis períodes de temps s’estigui sotmès a una càrrega de treball duplicada totalment inassumible, incrementant sensiblement el nivell d’estrès acumulat aleatòriament en el temps depenent de les vacances del company o de les inevitables baixes per IT.

Visites fora de la oficina

Denunciem també davant la Inspecció de Treball l’absència de mesures preventives davant el risc derivat de visites a domicilis de clients o qualsevol altre tipus de visita fora de l’oficina. Aquestes visites fins i tot s’exigeixen en el manual intern d’actuació dels gestors de morositat en requerir que es localitzi al client morós en el seu domicili, tot això malgrat l’exposició al risc d’agressió o altres que pot suposar aquesta actuació per motius obvis.

Et recordem que...

En cap cas estàs obligat a assistir al domicili privat d'un client per realitzar gestions. Et recomanem eliminar els desplaçaments en vehicle privat per a reduir el risc d'accident “in mision”. El transport públic és més segur i és a càrrec de l'empresa.
Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.