La UGT Exigeix una Solució pels Gestors

Cada vegada són més els empleats/des que realitzen funcions de gestor (GN, GBP, Sènior) que compten amb nivells VI o superior, i que se senten penalitzats en haver d’accedir a una funció de 2n responsable d’oficines classificades com a GCII 2n responsable en lloc de com a sotsdirector comercial, i no percebre ni el complement de GCII ni les despeses de gestió i representació.

Els companys/es desconeixen aquesta situació, perquè no se’ls proporciona informació sobre aquest tema per part de l’entitat ni quan són nomenats gestors, ni quan es publiciten les vacants, ni en les entrevistes per a la seva cobertura.
 
De fet, en el cas concret de les últimes vacants publicades de 2n responsable de l’Store Mic, aquestes es publiciten com a “sotsdirecció comercial d’oficina” i el comunicat amb la confirmació del nomenament que reben els companys/es diu: “has estat seleccionat/da per a la posició de Sosdirecció Comercial Business Bank centre xxxx”.
 
Per a la gran majoria suposa deixar una funció de gestor per fer-se càrrec d’una major responsabilitat (càrrec d’oficina) sense major contraprestació, i fins i tot amb menor import de bonus target que en l’anterior funció (de tractar-se d’un GCII), amb la consegüent desmotivació.
 
Per tant, des de la UGT hem sol·licitat a l’entitat que per a aquests casos s’habiliti o s’autoritzi, prèvia petició de l’interessat, el sortir de la carrera de GCII i passar a la funció de sotsdirector.
Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.