La UGT t’Explica l’Acord de Pensions

Des de la UGT Caixabank t'expliquem els principals punts de l'Acord de Pensions.

Darrerament s’ha signat per la UGT, CCOO i el Govern de l’estat espanyol, la segona part de la Reforma de les Pensions.

No ha estat fàcil arribar a l’acord, però hem demostrat que era possible, que tenia encaix i es garanteix el sistema per al present i el futur, perquè aquesta reforma va dirigida especialment a les persones joves, que saben que amb aquest acord tenen garantit el  futur de les pensions.

A continuació t’expliquem els punts més importants de l’Acord:

L’1 de gener de cada any les pensions es revaloritzaran tant com hagi pujat l’IPC l’any anterior.

Es deroga el factor de sostenibilitat aprovat pel PP que pretenia anar reduint les pensions al llarg del temps. Durant els pròxims mesos es negociarà un nou sistema que no redueixi les pensions i que entrarà en vigor a partir de 2027.

Aportarà a la Seguretat Social els recursos que siguin necessaris per a garantir el pagament de les pensions, i es fa càrrec tots els anys de les despeses indegudament pagades per la Seguretat Social que generaven un dèficit en aquesta

El nou sistema es va aprovar en 2022 i entrarà en vigor en 2023 de manera gradual durant 9 anys.

 • En aquest temps es podrà triar un dels trams existents, que es podrà canviar fins a 6 vegades durant l’any, i fins i tot fer una regularització a final d’any.
 • La base mínima s’anirà equiparant progressivament a la del Règim General de la Seguretat Social.
 • Encara que guanyin menys de la base mínima, per a les prestacions se’ls reconeixerà la base mínima per un període màxim de 2 anys.

Totes les pràctiques formatives no laborals o acadèmiques – del sector públic i el privat- cotitzaran a la Seguretat Social encara que no tinguin caràcter remunerat, amb una reducció del 75% .

Persones que han reduït la seva jornada de treball per a cuidar a persones dependents i que mantenen les seves bases de cotització -i les corresponents actualitza- ciones- mitjançant aquests convenis especials.

L’aplicació de la penalització (coeficient reductor) serà més favorable perquè deixa de ser trimestral i passa a ser mensual.

 • Poden accedir a ella les persones acomiadades per raons objectives; i els qui renuncien al seu contracte per motius de mobilitat geogràfica, canvi substancial de les seves condicions de treball, o incompliment greu de l’empresari o empresària
 • Si estàs en els dos anys anteriors a l’edat de jubilació ordinària, se t’aplicarà una penalització més baixa que l’actual (coeficients reductors) i inferior a la jubilació voluntària.
 • Els qui cotitzen per sobre de la pensió màxima, i accedeixin a la pensió mitjançant la jubilació anticipada involuntària, se’ls continuarà aplicant el coeficient reductor trimestral del 0,5% (no se’ls aplicarà el procés d’equiparació de coeficients)
 • Es rebaixen les actuals penalitzacions (que seran inferiors a les noves de la jubilació voluntària),

(Treballs tòxics, perillosos, penosos o desgastants) i tindrà una nova regulació basada en factors i indicadors objectius.

Si has arribat a la teva edat ordinària de jubilació, però no vols jubilar-te:

 • Deixaràs de cotitzar per contingències comunes (excepte per incapacitat temporal)

 • Podràs triar entre: incrementar la pensió un 4% per cada any més de treball, rebre un pagament únic a l’any, o una combinació d’ambdues.

(combinació de pensió i treball) i s’eliminaran les diferències entre règims.

 • Els convenis col·lectius podran establir la jubilació forçosa sempre que aquesta no sigui inferior als 68 anys i es contracti un treballador indefinit i a temps complet per cada jubilat; no obstant això, els convenis que ara la tenen podran aplicar-la fins a 3 anys després que finalitzi la seva vigència.

 • El nou límit de 68 anys per a la jubilació forçosa dels convenis es podrà rebaixar fins a l’edat ordinària solament en les activitats (CNAE) en les quals, a 31 de desembre de cada any, el nombre de dones ocupades sigui inferior al 20% de l’ocupació, en aquestes condicions:

  -La persona jubilada haurà de tenir dret al 100% de la pensió ordinària contributiva

  -Per cada jubilació, haurà de contractar-se a una dona de manera indefinida i a temps complet .

Sense perjudicar per a res els seus drets, Quan una persona major de 62 anys estigui en situació d’incapacitat temporal, la seva empresa tindrà una reducció del 75% de les quotes de Seguretat Social per contingències comunes.

Es recupera el caràcter indefinit de la clàusula de salvaguarda establerta en l’acord de pensions de 2011, per la qual es continuava aplicant la legislació anterior a determinades jubilacions que provenien de situacions prèvies.

S’establirà en la Llei de manera clara que la base reguladora diària de la prestació per incapacitat temporal es calcularà mitjançant aquesta fórmula:
Basis cotització durant última crida de treball (màxim de 3 mesos anteriors a la IT) (dividit per) Nombre de dies naturals compresos en el període = basi reguladora diària

La UGT no només té presència a CaixaBank, mentre altres sindicats el seu àmbit d’actuació es limita només a la nostra empresa, sinó que com a Agent Social vetlla pels interessos de la classe treballadora i de la societat en general.

Per això, és un orgull enorme haver signat un acord que assegura i garanteix la sostenibilitat i viabilitat del sistema públic de pensions gràcies als ingressos, i no a retallar drets.

AFILIA’T A LA UGT!

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.