Nòmina de Maig: Abonament del Pagament Addicional del Conveni

A la nòmina d'aquest mes cobrarem el Pagament Addicional (0,50%) establert en el Conveni Col·lectiu, en complir-se les condicions establertes pel seu abonament.

D'on prové aquest 0,50%?

0,25%  en cas de presentació de Beneficis després d’Impostos (BDI) o que CaixaBank reparteixi dividends corresponents a l’exercici 2021.

✅ 0,25% per presentar CaixaBank un ROE major o igual a 8.

El ROE que consta en la presentació de resultats és del 6,4%, atès que exclou els impactes extraordinaris de la fusió. Però la UGT ja havíem advertit a la direcció, que pel seu càlcul a aquest efecte si s’havien de tenir en compte els extraordinaris, per la qual cosa se supera àmpliament el 8% establert.

L’abonament d’aquest pagament addicional suposa un 0,50% sobre tots els conceptes salarials, la revaloració dels quals està referenciada al Conveni Col·lectiu. No tindrà caràcter de pensionable ni s’incorpora a taules salarials. No està afectat per l’homologació salarial ni per l’adequació progressiva.

I els que han sortit amb l'ERO l'any passat?

També el percebran, en aquest cas se’ls abonarà el dia 30 d’aquest mes.

Atès que l’abonament va en funció del període de prestació de serveis de cada empleat/da durant l’exercici 2021, els qui van sortir l’1 de novembre, rebran l’equivalent a deu dotzenes (10/12) parts d’aquest.

Revisió salarial

Des del Sector Financer de la UGT hem sol·licitat a les patronals obrir les taules de negociació per a incorporar les clàusules de revisió salarial atesa la pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en el darrer any i mig els empleats i empleades del sector.

I més, tenint en compte els beneficis presentats per les entitats del sector, així com l’evolució més que positiva que tindran a mitjà termini, com els processos de recompra de capital que estan duent a terme o la retribució extra als accionistes. Part d’aquests beneficis han de recaure sobre les plantilles, que som els que generem aquests resultats.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.