Nou Any i els Mateixos Problemes amb les Vacances

Com cada any, ens trobem amb situacions en les quals s'interpreta malament la normativa de vacances. Per això des de la UGT repassarem en què consisteix.

Els treballadors i treballadores de CaixaBank tenim dret a gaudir de 25 dies laborables (27 a Canàries) entre l’1 de gener i el 31 de desembre. En les localitats on no es redueixi l’horari per motiu de setmana gran de la localitat, tindran un dia més.

⇨  Si per motius de conciliació no s’han pogut gaudir la totalitat de les vacances de l’any en curs, aquestes podran gaudir-se fins al 31 de gener de l’any següent.

⇨  Es poden fraccionar fins en quatre períodes sempre que sigui possible cobrir el servei.

Quina és la prelació a l'hora de triar les Vacances?

⇨  El personal amb fills/es en edad escolar tindrà preferència per fer coincidir les seves vacances amb el període de vacances escolars, respectant a qui tingui més nivell, i després més antiguitat. La preferència a favor dels qui tinguin responsabilitats familiars no implica l’elecció d’un torn determinat sinó, únicament, que les seves vacances es gaudeixin dins dels límits del període de vacances escolars.

⇨ Si no hi hagués persones en l’anterior situació, es resoldrà la preferència dins del nivell a favor dels qui tinguin major antiguitat a l’entitat.

⇨  En el cas que per sentència o conveni regulador de divorci o separació, la plantilla tingui assignades les dates de vacances per a la cura de fills/es menors de 12 anys, es donarà prioritat a l’elecció de les dates d’almenys 2 setmanes e les quals tingui el menor a càrrec seu.

⇨  En el supòsit de fill/a a càrrec amb discapacitat que va a centres escolars especialitzats es donarà prioritat en l’elecció de les dates d’almenys 10 dies hàbils en les quals aquests centres estan tancats.

A tenir en compte amb les Vacances

⇨  Es podran gaudir a continuació dels permisos de maternitat, paternitat o lactància, fins i tot si hi hagués canvi d’any.

⇨  Les persones origen Bankia mantindran, a títol personal,el nombre de dies consolidats com a “premi fidelitat”.(Acord integració Bankia)

⇨ Cada oficina o departament haurà d’elaborar el seu quadre de vacances cuidant que els serveis quedin degudament coberts i procurant atendre els desitjos d’elecció de la plantilla.

⇨  La plantilla de CaixaBank coneixerà les dates en què li correspongui les vacances, almenys amb dos mesos abans del començament del seu gaudi. Per tant, no es podrà suspendre o modificar el període vacacional al treballador amb menys de dos mesos pel seu inici.

Si tens qualsevol dubte o es produeix alguna situació en la teva oficina que contradiu la norma de vacances, contacta amb el teu delegat/da de la UGT CaixaBank.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.