Novetats Bonus 2022

El Comitè de Direcció ha aprovat els conceptes pel càlcul del Bonus 2022. Entre altres novetats: s'elimina la restricció d'accés a premis si l'IEC < 70, en Marge ordinari el % de compliment serà el de la DT, la producció de préstecs substitueix a la de Consum i s'incrementa l'ajust penalitzador del NPS

La direcció ha publicat els esquemes de valoració pel Bonus i premis del 2022 de les diferents funcions, incloses la dels DANs, per a Xarxa Retail, Empreses i InTouch.          

Mancant la publicació de les bases definitives (encara pendents d’aprovació) amb informació més detallada referent al guió del pla comercial sobre cada procés de càlcul, aplicació dels ajustos, premis sobre reptes de negoci, etc., de moment, t’informem dels aspectes més significatius i de les diferències respecte de les bases anteriors:

Novetats en Xarxa Retail

 • El % de cumpliment d’un empleat serà el mateix que el de la Direcció Territorial
 • Això és degut a la dificultat de seguir l’import real durant l’any i a la circumstància que, en unir el negoci gestionat de clients compartits (CaixaBank i Bankia) impliqui reducció d’ingressos per a l’oficina.
 • De caràcter excepcional, s’aplica enguany únicament.
 • Es redueix el seu pes en l’esquema passant a ser del 30% (40% en 2021).
 • La producció (en volum) de préstecs substitueix al marge de Producció de Consum.
 • Inclou préstecs hipotecaris, préstecs al consum (persones físiques) i resta de préstecs (persones jurídiques), quedant fora els productes relacionats amb el circulant (comptes de crèdit, crèdit comercial, sindicats, targetes, lísing, rènting, etc…).
 • Es mesurarà a cada gestor/a per la consecució de la seva cartera.
 • Mateix concepte que al 2021.
 • Es mesurarà a cada gestor/a per la consecució de la seva cartera.
 • Estarà referenciat al total de la Direcció Territorial per a banca negoci i banca emprenedors. Mateixos motius que els exposats en marge ordinari.

Novetats en Xarxa Empreses

 • Els reptes dels DBEs es calculen a nivell de centres i no per cartera.
 • Pel concepte de marge ordinari, s’inclouen els ingressos del crèdits dubtosos.
 • S’incorpora com a rúbrica en l’esquema, el saldo de crèdit comercial, amb mesurament trimestral.

Esquema de Bonus del DAN

 • El percentatge de consecució dependrà del resultat dels reptes de negoci (pes 80%) i de la valoració que realitzarà el Director Territorial/DC (pes 20%).
 • La valoració de la gestió individual se suma sempre que s’arribi al mínim de compliment en els reptes de negoci.
 • El pagament de la retribució variable (Bonus + incentius imputats l’any) no podrà superar el 60% del fix de l’empleat, a causa de la raonabilitat del ràtio de la retribució variable (Bonus + Incentius imputats l’any) sobre retribució fixa. En el cas que el superi es limita el total del variable al 60% del fix.

Ajustos per IEC

Es mantenen l’IEC i el repte de C&C com reptes corporatius en tots els esquemes, ja sigui com a ajustos al pagament o com a repte inclòs en l’esquema de càlcul de la consecució depenent del negoci.

 • S’elimina la restricció d’accés a premis si l’IEC Oficina< 75. En aquest cas, l’ajust serà del -15%.
 • Continuarà sent la base pel premi d’empleats (excepte Store Negocis). Sense accés a premi si l’IEC < 100.
 • En cas de no aconseguir el valor agregat del 97% de consecució, s’aplicarà un ajust sobre els reptes de negoci
 • El percentatge de consecució es veurà reduït en funció de si són centres afectats pel pla d’integració i del número de clients inclosos en el pla d’acció específic de clients origen Bankia amb KYC pendent de resoldre (clients operatius no digitals amb actiu/passiu > 1.000 €).

Ajust Experiència Client (NPS)

 • S’incrementa la penalització de l’ajust d’aquest indicador. Un resultat de l’indicador < 90% suposarà un ajust del -15%. Per tant, s’endureix el factor corrector enfront de l’establert en 2021: -2% si l’indicador era inferior al 90% i -10% d’ajust màxim si l’indicador era inferior al 60%.

I per contra, és necessari nivells >110% perquè l’ajust sigui positiu, sent del 5% si <120% i del 10% si >=120%.

A la desmesurada pressió comercial que patim en el nostre dia a dia, se’ns torna a pressionar traslladant-nos tota la responsabilitat d’un presumpte mal servei vinculat totalment a un model d’atenció i un procés de digitalització promocionat per la direcció.

 • S’estableix sobre la base de la mètrica del NPS per a Retail i Banca Privada; a la mètrica de l’IEX per a Corporativa, Empresa i Institucions; i una combinació de NPS i IEX pels Serveis Centrals.

Taula de Negociació de la Retribució Variable

No és admissible ni comprensible la demora injustificada en la publicació de les bases i, per tant, dels aspectes que regulen i fixen l’accés als premis i incentius, al mateix temps que mantenen l’exigència i la pressió comercial en el compliment dels reptes.

Instem que es facin públiques el més aviat possible. Les regles de joc han d’estar al començament del partit i no a la conveniència de l’àrbitre de torn.

I reiterem el nostre requeriment a la direcció de la necessitat d’obrir un procés de negociació que reguli la retribució variable (bonus i incentius), dotant a aquests programes de les degudes garanties, seguretat jurídica, transparència, objectivitat i criteris comprensibles, així com d’un esperit motivador i estimulador de la cooperació entre els equips, premiant la dedicació i els resultats obtinguts en l’exercici de la nostra activitat.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.