Novetats Nòmina de Juliol

En la nòmina de juliol, més de 18.900 companys i companyes veurem reflectit la meritació d'un trienni, així com l'abonament del pagament únic del 0,40% establert en el Conveni Col·lectiu.

Es procedirà a liquidar un trienni als qui ostentessin nivell professional VII (nivell VIII per a empleats/des d’origen Bankia) o superior a 31-12-2017.

El Conveni Col·lectiu 2015-2018 va suspendre la meritació de triennis durant 18 mesos (del 1-7-2016 al 31-12-2017). Això ha comportat que:

  1. Amb efectes retroactius d’1 de juliol de 2016 es va abonar la part meritada del trienni en curs per l’antiguitat fins al 30 de juny de 2016.
  2. En la nòmina de juliol de 2019, es va liquidar mig trienni als qui estiguessin afectats per la suspensió de la meritació de triennis, és a dir, que a data 31-12-2017 ostentés nivell professional VII (nivell VIII per a empleats/des d’origen Bankia) o superior.

Als qui haguessin accedit a nivell VII (VIII per a empleats/des d’origen Bankia) o superior a partir de l’1 de gener de 2018, computen el trienni des de la data d’accés a aquest nivell, reportant-se als tres anys.

Abonament del 0,40%

En la nomina d’aquest mes també s’abona, als qui perfeccionem el trienni el mes de juliol, el pagament únic addicional del 0,40% anual establert en el Conveni Col·lectiu, en presentar CaixaBank un ROE en 2021 superior a l’11%

L’abonament d’aquest pagament únic no esta subjecte a adequació progressiva.

En el Conveni s’estableix un pagament únic, no pensionable, durant cadascun dels tres anys de meritació del trienni d’acord amb els següents requisits:

  • 0,20% per cadascun dels anys en què el ROE de l’entitat hagi estat igual o superior al 7%.
  • 0,20% addicional per cadascun dels anys en què el ROE de l’entitat hagi estat igual o superior a l’11%.

Garantia 5 triennis

Al maig de 2012 vam establir una garantia a títol personal pels qui estaven llavors en actiu en l’entitat, per la qual l’import dels seus pròxims cinc triennis es determinarà sobre els conceptes que en aquest moment formaven part de la base de càlcul (total salari Base, PPE, plus funcional, CP transposició, CP garantia, CP fusió, CT personal, CP153).

Per a la resta, la quantitat mensual a cobrar és el 3% del “salari base” del Conveni Col·lectiu (incloses 6,5 pagues extres).

.

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tema, contacta amb el teu delegat/da de la UGT CaixaBank.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.