Oportunitat! Places de Gestors Sènior

Convocades les primeres places de Gestor Sènior. S'atén la sol·licitud de la UGT de regular la funció dins de la carrera de gestor comercial.

Aquest dilluns s’han ofert les primeres 1.103 vacants de Gestor Sènior. Aquesta figura es va desenvolupar inicialment com a Conseller Sènior en resposta al compromís per part de l’entitat de donar una atenció especialitzada a les persones majors. Aquesta figura no suposava la seva consideració com a gestor a l’ús per a l’empleat que la desenvolupava i per tant sense poder acollir-se als plusos i evolució de carrera regulades per l’acord de Gestors Comercials.

Valorem positivament que la direcció hagi atès la sol·licitud de la UGT de regular aquesta funció sota l’acord de Gestors Comercials, la qual cosa sens dubte servirà per a potenciar la mateixa.

En aquesta mateixa línia, reiterem a la direcció la necessitat de aperturar un procés negociador que possibiliti la regulació de les funcions que estan desenvolupant una gran part de la plantilla que no disposa de cap carrera professional (centres d’empresa, institucions, gestors de morositat, etc).

T’informem d’allò més destacable de les convocatòries de Gestor Sènior:

2.000 places

S’han ofert 1.103 vacants aquest dilluns, sent les previsions de tancar l’any en 1.500 gestors sènior i aconseguir els 2.000 (anunciats per la Direcció) de manera progressiva al llarg del 2023.

No es prioritzaran les peticions dels companys/es que actualment estan realitzant aquesta funció, els quals hauran de sol·licitar la vacant en cas d’estar interessats.

Carteres

Es comencen a assignar carteres a partir de 750 clients sènior, si bé amb caràcter general la mitjana de les carteres serà de 900 clients.

Podria donar-se alguna convocatòria de vacant amb menor nombre de clients en la cartera en casos en els quals tinguin previst una incorporació de clients d’aquest col·lectiu derivat d’una integració d’oficines, etc.

Per problemes de desenvolupament informàtic, es preveu que durant unes 6 – 8 setmanes no es podrà veure la cartera especifica com a tal sinó que es visualitzarà com una “cistella”.

Plus de Flexibilitat

Horari General Aquells/es amb nivell X o superior i inferior a V, poden adscriure’s al col·lectiu de Control Flexible d’horari amb plus” passant a percebre el corresponent “Plus de Flexibilitat” de 1.327,32 € bruts anuals.

Oficinas Store con Horario Laboral Singular  Aquellos/as con nivel VI o inferior, podrán adscribirse al colectivo de Control Flexible de horario con plus” pasando a percibir el correspondiente “Plus de Flexibilidad” de 1.327,32 € brutos anuales.

Evolució de la carrera

Es podrà progressar en un període de 16 anys fins a aconseguir el nivell VI.

Incorporació en l’equivalent a l’any que li correspongui segons el nivell professional que ostenti en el moment de la incorporació a la carrera de gestor.

Els qui s’incorporin amb nivell superior as VI, realitzessin les funcions de gestió de cartera amb manteniment de les seves condicions d’origen.

El personal adscrit als equips de suport amb un mínim de 2 anys de permanència que accedeixin a una de les places de gestor sènior, s’integrarà com a mínim, l’any 5.

 

IEC Sènior i Bonus específic

  • IEC Sènior basat en 3 mètriques: Vendes de Dormir Tranquil, Consum – Wivai i NPS (qualitat).
  • Esquema de bonus específic (haurem d’esperar a la publicació de les bases per poder concretar) i target de 1.000 € bruts.

Centres inTouch

De moment no està prevista l’especialització per a aquesta mena de col·lectiu en centres inTouch.

No entenem per què no, i instem la direcció a desenvolupar aquesta figura en aquests centres, que ajudés al seu torn a aconseguir la quota de gestors del 25% sobre plantilla pactada per centre.

 

Si tienes cualquier duda, contacta con tu delegado/a de UGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.