Prou Confusions! Desestimada la Demanda per Triennis del SECB

L'Audiència Nacional Desestima la Demanda del SECB que reclamaba la meritació de Triennis des de nivell VIII.

S’acostaven les eleccions sindicals i el SECB es va dedicar a vendre fum a la plantilla venent-los que anaven a aconseguir que es paguessin els triennis a partir de nivell VIII. Haurien de treure menys pit de la seva assessoria jurídica laboral “TOP”, aquesta que tan meravellosa diuen que és, i que en cas de necessitar-ho, estarà a la disposició dels seus afiliats. Doncs s’ha demostrat que no està tant especialitzada en dret col·lectiu del treball perquè l’Audiència Nacional els ha posat a lloc.

Què reclamava el SECB?

Demanda a CaixaBank perquè comenci a aplicar la meritació de triennis a partir de nivell VIII d’acord al que preveu l’article 43 del Conveni Col·lectiu de Caixes d’Estalvis i no a partir de nivell VII com es merita fins ara, fruit d’un Acord de Millora de Conveni signat per la UGT i CCOO.

Com es meriten els Triennis actualment?

La UGT vam signar l’Acord Laboral de 2004 que suposa una millora en el si de l’empresa respecte del contingut en el Conveni Col·lectiu Sectorial, ja que ens permet arribar a Nivell VII, millorant el Conveni Col·lectiu, que només permet arribar fins a nivell VIII per carrera per experiència. Òbviament, els triennis es generen a partir de que s’aconsegueix l’últim nivell per carrera per experiència, per la qual cosa es comença a cobrar a partir de nivell VII, gràcies a la millora que es va signar.

A conseqüència de l'aplicació de l'Acord de 2004 tots els empleats mantenen o milloren la seva retribució així com les expectatives certes a les quals tinguessin dret, aconseguint el nivell VII.

No consta ningún perjuicio para la plantilla ni se ha constatado, en base a la argumentación del SECB, que lo halla derivado de la aplicación del acuerdo de 2004 y posteriores basados en el dicho acuerdo, algunos ratificados incluso por SECB.

Què ha dit l'Audiència Nacional?

L’Audiència Nacional desestima la demanda interposada pel SECB, al·ludint que la demanda estava abocada al fracàs pels següents motius:

  • Els Convenis Col·lectius hauran de ser interpretats en el seu conjunt, no admetent-se “l’espigolament” (això és, apliqui’m l’acord d’empresa en allò que m’interessa i en el que no m’interessa apliqui’m el conveni del sector).
  • Consideren que la reforma laboral no ha produït cap canvi en el sentit demandat.
  • L’Acord de millora en el si de CaixaBank que es ve aplicant des del 2004 (i que ha estat successivament renegociat) amb tot el que comporta, millora del sistema de promoció, de capacitació i que no està produint cap perjudici en matèria salarial, ni una altra, per als empleats.

Des de la UGT sempre t’expliquem la realitat sobre la meritació dels Triennis a CaixaBank, defensant la nostra firma en l’Acord Laboral d’Aplicació de Conveni de 2004, que millorava les condicions d’aquest. El SECB no ha interpretat adequadament el que pretén la reforma laboral sobre aquest tema, en la qual el paper dels sindicats de classe (UGT i CCOO) va ser determinant com a membres de la taula de diàleg social, en la qual al SECB ni se’ls coneix ni se’ls espera.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.