Wtf you saying. Portrait of pissed and confused stylish girlfriend with blond hair raising palm high

WTF??? Impuls Gaudir de la Vida!!

No deixa de ser paradoxal un títular com aquest en la darrera circular publicada al PeopleNoW quan en els centres de treball ens trobem amb els elevats nivells de sobrecàrrega de treball, pressió comercial i falta de mitjans que venim denunciant.

A la circular  
Es Recorda 

“Han de prevaler sempre els interessos i necessitats del client sobre els propis de cada empleat, actuant amb honestedat i transparència en la informació”.

“Hem de garantir que el client contracti lliurement el producte o productes que millor s’ajustin a les seves necessitats. Recorda que no podrà condicionar-se la concessió d’aquestes operacions a la contractació d’altres productes/serveis i/o assegurances.”

Per descomptat, per si algun no ho té clar, els Directors Comercials, DANs i resta de responsables de negoci territorial, no estan exempts d’acatar i complir aquests preceptes.
És de vergonya que continuem veient com a responsables de negoci, de manera impune i emparada sens dubte per la seva Direcció Territorial, traslladen instruccions a la plantilla al seu càrrec que contravé el que es disposa normativament.

EL QUE OCORRE  
EN REALITAT

Heus aquí tres exemples extrets del mail enviat per un DAN relatius a l’última campanyade mòbils i dies abans de l’inici d’aquesta:

  • “Hem d’aconseguir els objectius que ens hem marcat, SENSE EXCEPCIONS.”
    (Nota: recordem que es desaconsella utilitzar majúscules perquè equival a cridar i per tant és una descortesia. A més, és contrari a les bones pràctiques en l’ús del correu electrònic professional recollides en la norma 70-Comunicacion interna)
  •  “Hem d’orientar les vendes per a aconseguir optimitzar la generació de marge.”
  • “Totes les vendes amb assegurança a 20 mesos.”I la cirereta, tot això sense informació fiable que possibiliti una correcta comercialització del producte, proporcionant sense rubor l’extreta de filtracions publicades per mitjans com Xatakaandroid.com, pocket-lint.com o computerhoy.com. És de república bananera.


En aquesta voràgine curtterminista que defineix la realitat comercial que patim en la xarxa, arribem a l’absurd de realitzar precampanyes de les precampanyes, exigint-se’ns el compliment acumulat per a formalitzar el primer dia de la prevenda, mostrant claramentles prioritats dels diferents responsables que de manera recurrent persisteixen en l´afany de sortir bé a la foto i garantir-se els seus incentius (els quals segueixen sense ser públics en un exercici de claríssima transparència).

Com a revers de la moneda, proliferen amb major assiduïtat els expedients disciplinaris derivats d’auditories de comercialització d’assegurances, al mateix temps que se’ls exclouen d’accés a premis als empleats afectats.Desconeixem si aquestes qüestions tenen afectació per als responsables de negoci en l’import a percebre per aquests, encara que no semblen tenir-la tal i com ens demostren.

Senyors de la Direcció, deixin de mirar per a un altre costat i posin fi a aquesta mena de pràctiques i actuacions per part de (ir)responsables de negoci que contradiuen el que es disposa per l’Entitat i sens dubte comporta majors nivells de pressió comercial, sobrecàrrega de treball i desmotivació.

A Déu pregant i amb el mall donant.

Female politician swearing oath with fingers crossed behind back on light grey studio background

Atès que ni es negocien ni són públiques les bases que regulen l’accés a premis de les diferents campanyes d’incentius per part dels Dans i resta de Responsables de negoci Territorial, desconeixem si l’import dels mateixos es veu reduït o condicionat per les operacions formalitzades i que resulten objecte de consideració posterior per Control de Negoci o auditoria com realitzades en mala praxi comercial o altres que repercuteixen en el no  accés a premis dels membres dels centres que depenen d’ells jeràrquicament.

 
De no ser així, que no tingui repercussió, estaríem en una situació en la qual els màxims responsables de la Direcció Territorial que han de ser els principals valedors tant del crèdit reputacional com de l’escrupolós compliment de la normativa, disposen d´ impunitat a l’hora de pressionar als equips que dirigeixen al no veure’s afectats per la possible realització de mala praxi comercial d’ aquests.

Bases d'incentius Negociades, transparent i públiques.

Teamwork.

Des d’UGT instem novament la Direcció de l’Entitat a l’obertura d’un procés de
negociació per a l’establiment de les bases dels programes tant de primes com d’incentius comercials, que permeti dotar de seguretat jurídica a les mateixes i garantir l’aplicació de criteris objectius, transparents, motivadors i que fomentin el treball en equip.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!

Nuestros valores

Desde UGT hemos elaborado este decálogo para reivindicar la profesionalidad, la ética, la preparación y la experiencia de toda la plantilla de CaixaBank.