La UGT Blinda els Teus Incentius Comercials

CaixaBank atén les nostres peticions respecte a la nostra Demanda per Incentius.

Des de la UGTens complau anunciar-vos que hem arribat a un acord amb l’entitat, que millora la transparència i que permet que no es canviïn les “regles del joc” per a la percepció d’aquesta retribució variable. Avui al matí se celebrava el judici en l’Audiència Nacional per la demanda interposada per la  UGT, però finalment hem arribat a un acord amb l’empresa  que compleix amb les nostres pretensions.

AQUEST ACORD S’HA ACONSEGUIT GRÀCIES A LA DEMANDA DE CONFLICTE COL·LECTIU SOBRE L’ARBITRARI SISTEMA DE BONUS I INCENTIUS DE CAIXABANK INTERPOSADA ÚNICAMENT PER LA UGT.

Encara que els altres sindicats hagin signat també aquest Acord, la iniciativa interposant la Demanda ha estat única per part de la UGT.

Com  vam anunciar en la nostra circular de 17 de novembre, des de la UGT vam interposar demanda de Conflicte Col·lectiu contra les pressions, en denunciar l’arbitrari sistema de bonus i incentius de CaixaBank que unit a l’interès personal dels responsables de negoci constitueixen la principal causa de la pressió comercial i el mal clima laboral que patim.

Finalment, en el matí d’avui hem aconseguit un acord sobre la base de les nostres peticions en la demanda, destacant els següents punts: 

  • L’empresa es compromet a publicar les Bases sobre els reptes o incentius comercials que tinguin meritació anual no més tard del 31 de març. Si bé cal dir, que enguany les bases s’han publicat el 14 i el 17 de març, és un mèrit que ens atribuïm des d’UGT, perquè ha estat clavi la demanda presentada.
  • L’empresa no aplicarà modificacions sobre el contingut de les bases després de la seva publicació i durant el període de meritació que suposin un perjudici o empitjorament de les condicions aplicades als treballadors, tret que es produeixin circumstàncies sobrevingudes alienes a la voluntat de l’empresa.
  • La representació legal i sindical dels treballadors tindrem dret a rebre les bases dels incentius comercials per a emetre informe previ, si escau, amb una antelació mínima de 7 dies de la seva publicació.
  • L’empresa es compromet a abonar l’incentiu corresponent al període de meritació quan,entre la finalització del període de meritació i la data de pagament, la relació laboral s’extingeixi per acomiadament disciplinari reconegut com a procedent, excepte en els supòsits en els quals la citada decisió tingui a veure amb una actuació fraudulenta de l’empleat en la comercialització de productes inclosos en l’incentiu, i en aquest cas no es procedirà al pagament d’aquest.

Gràcies a aquest acord liderat per la UGT, evitem de manera efectiva la publicació extemporània de les bases, delimitant la seva publicació dins del primer trimestre de l'any, i que ningú es vegi perjudicat davant canvis en les bases una vegada publicades.

Per tant, evitem el canvi de les “regles a meitat del partit”.

AFILIA’T A LA UGT!

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.