Triennis:Pagament Únic Addicional del 0,40%

En la mateixa data de meritació del trienni, tindrem dret a l'abonament del pagament establert en el conveni col·lectiu equivalent a un 0,40% anual en presentar CaixaBank un ROE el 2021 superior a l'11%.

En el conveni s’estableix un pagament únic, no pensionable, durant cadascun dels tres anys de meritació del trienni d’acord amb els següents requisits:

  • 0,20% per cadascun dels anys en què el ROE de l’entitat hagi estat igual o superior al 7%.
  • 0,20% addicional per cadascun dels anys en què el ROE de l’entitat hagi estat igual o superior a l’11%.

Per tant, de moment, en la mateixa data de meritació del trienni, tindrem dret a l’abonament del pagament establert en el conveni col·lectiu equivalent a un 0,40% anual, en presentar CaixaBank un ROE en 2021 superior a l’11%.

Aquest pagament del 0.40% és només per a la plantilla que cobra o comença a cobrar “triennis” i diferent al del 0.50% del ROE (Article 42 Conveni Col·lectiu).Tota la informació sobre el Pagament Únic Addicional de Conveni del 0,50% la tens en la circular que vam treure el passat 9 de maig.

https://ugtcaixabank.org/nomina-de-maig-abonanemt-del-pagament-addicional-del-conveni/

 
 
 
 

Liquidació de Triennis

El conveni col·lectiu 2015-2018 va suspendre la meritació de triennis durant 18 mesos (del 1-7-2016 al 31-12-2017). Això comporta que:

  • Amb efectes retroactius d’1 de juliol de 2016, s’abonarà la part reportada del trienni en curs per l’antiguitat fins al 30 de juny de 2016.
  • En la nòmina de Juliol de 2019, es procedirà a liquidar mig trienni a aquells empleats que estiguessin afectats per la suspensió de la meritació de triennis, és a dir, qui a data 31-12-2017 ostentés nivell professional VII (nivell VIII per a empleats origen Bankia) o superior.

I per tant:

  • En la nòmina de Juliol 2022, es procedirà a liquidar un trienni als qui ostentessin nivell professional VII (nivell VIII per a empleats origen Bankia) o superior a 31-12-2017.
  • Als qui haguessin accedit a nivell VII (VIII per a empleats origen Bankia) o superior a partir de l’1 de gener de 2018, computen el trienni des de la data d’accés a aquest nivell, reportant-se als tres anys.

Fins al 3 de desembre de 2020 (data d’entrada en vigor del conveni) la part reportada del trienni es liquida al 4%. La resta, fins avui en què es compleixi el còmput del trienni, es reportarà aplicant el percentatge necessari perquè l’import total del trienni complet sigui igual al 3%. En el cas que a 3 de desembre de 2020 s’hagi reportat ja un import superior al 3% es liquidarà aquest import superior a la data de compliment del trienni.

No afectat per l'adequació progressiva

Sobre la base de l’acord aconseguit el passat 7 de març, la quantitat de trienni reportada fins al 31 d’agost de 2021 (per tant, anterior a la data d’efectes de l’acord laboral d’integració) no es veurà afectat per l’adequació progressiva, formant part de la garantia salarial establerta, i procedint a abonar-se dins del “Complement Personal Triennis” en el moment en el qual es perfeccioni el corresponent trienni.

En la nòmina d’aquest mes es regularitzaran les quantitats corresponents, en cas d’estar liquidant un trienni des de la data d’integració.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.